• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

CİNSEL TERAPİ NEDİR? CİNSEL İŞLEV SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

CİNSEL TERAPİ NEDİR? CİNSEL İŞLEV SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLÜR? 

       Eski dönemlerde cinsel işlev sorunları ciddi bir psikopatolojinin belirtisi olarak kavramlaştırılıyordu. Cinsel sorunların sadece psikanalitik terapilerle tedavi edilebileceğine inanılıyordu. Günümüzde ise bilişsel davranışçı terapiler başta olmak üzere pek çok psikoterapi yaklaşımı ile cinsel işlev bozukluklarının başarılı bir şekilde tedavi edilebildiği anlaşıldı. 

 Cinsel Terapi Nedir?

        Cinsel terapideki bu gelişme cinsel sorunların çözümüne olan ilgiyi attırmıştır. Günümüzde aktif bir cinsel hayatın büyük bir mutluluk kaynağı olduğuna aynı zamanda duygusal ve fiziksel sağlığa bariz bir şekilde katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Doğal olarak genç yetişkin evliler ve bekarlar, yaşlı erkekler, menopozdaki kadınlar ve cinsel, fiziksel ve psikolojik travma mağdurları aktif bir cinsel yaşama sahip olmak ister.

 

       Cinsel terapi bilişsel davranışçı terapi yönü ağır basan bazen psikodinamik bazen de çift terapisi tekniklerinin entegre edildiği pskoeğitimsel ve destekleyici psikoterapi yaklaşımıdır. Çifti cinsellik hakkında bilgilendirmek, bedeni ve cinsel organları keşfetme, cinsel mitler üzerinde çalışma, gevşeme egzersizleri, cinsel uyarı oluşturma, performans kaygısı üzerinde çalışma, cinsel iletişim kurma ve sistematik duyarsızlaştırma egzersizlerinin uygulanmasından oluşan yapılandırılmış basamaklı psikoterapi sürecine cinsel terapi (cinsel psikoterapi) denir. 

       Cinsel terapist kendisine getirilen cinsel sorunu, cinsel işlevi sekteye uğratan başlatıcı ve sürdürücü etmenler acısından değerlendirir. Çiftin ilişkisinin cinsellik ve cinsellik dışındaki boyutlarını, cinselliğe bakış açılarını, duygusal ve cinsel paylaşımlarını inceler. Çiftin sorunlarını nasıl algıladıklarını, nasıl tepki verdiklerini ve bu tepkilerin ilişkilerini nasıl etkilediğini değerlendirip her bir eşe bilgi vererek farkındalık kazanmalarını sağlar.                         

Cinsel Terapi İşe Yarar Mı?   

         Cinsel terapinin amacı, cinsel problemi çözüp, çiftin sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşmasını sağlamaktır. Cinsel terapist bu amaçlara ulaşmak için cinsel terapi seanslarındaki çalışmalara paralel olarak çifte yapılandırılmış bir dizi iyileştirici oyunu ev ödevi olarak verir. Bu İyileştirici oyunlar öncelikle çifti duygusal ve cinsel olarak birbirlerine yaklaştırır. Cinsellik algılarını geliştirerek içlerindeki cinsel potansiyellerin ortaya çıkmasına hizmet eder.

       Danışanlar cinsel terapistleri rehberliğinde ilerleyerek ev ödevleri sonuncunda tecrübe ettikleri cinsel deneyimlerinde cinsel dışa vurumlarının korktukları gibi partnerleri tarafından reddedilmelerine ya da ters bir şekilde karşılanmalarına neden olmadığını gördüklerinde cinsel kaygıları azalır. Bu yeni tecrübeler yakınlaşmalarını ve birbirlerine güven duymalarını sağlar. 

       Cinsel terapinin önemli işlevlerinden biri de eşleri birbirleri ile açık cinsel iletişim kurmaya, öznel duygularını, arzularını, coşkularını, fantezilerini ya da kaygılarını dile getirmeye teşvik etmektir. Bu açıklık, partnerler arası yakınlık ve güven duygusunu artmasını sağlar. Gelişen bu yakınlık ve cinsel özgüven cinsel deneyimler sırasında kendilerini serbest bırakmalarının önünü açar. Cinsel yakınlık eşler arası ilişkinin ana iletişim kanalıdır ve eşler arası ilişkinin kalbidir.

      Cinsel terapi seanslarında kişiler eşlerine karşı her zamankinden daha ilgili daha takdir edici ve daha anlayışlı olmayı öğrenirler, Başarılı bir cinsel terapinin evlilik üzerindeki olumlu etkisi sanıldığından çok daha fazladır. 

             

Cinsel Terapinin Diğer Psikoterapilerden Farkı Nedir? 

      Cinsel terapiler diğer psikoterapi türlerinden iki noktada farklılık göstermektedir. Bunlardan ilki, cinsel terapinin hedefi danışanın cinsel işlev sorununun ortadan kaldırılmasıyla sınırlıdır. Ancak cinsel sorunlar alta yatan evlilik sorunlarının ve çatışmalarının bir dışa vurumu ise cinsel psikoterapi, çift terapisi ile entegre edilerek yürütülür. 

        Cinsel psikoterapinin diğer psikoterapilerden ikinci farkı cinsel terapi ödevlerinin verilmesidir. Diğer psikoterapilerde hemen hemen her şey seans içinde gerçekleştirilirken cinsel terapide cinsel terapinin ayrılamaz bir parcası olan cinsel ve iletişimsel yöntemlerin kullanılması için yapılandırılmış cinsel terapi egzersizleri, cinsel terapi seansları paralelinde ev ödevi olarak verilir. Çiftin evde uyguladığı ev ödevleri cinsel terapiyi diğer psikoterapi türlerinden ayıran en karakteristik özelliğidir.     

                            

Cinsel Terapist Kimdir? 

     Cinsel terapist belli kuramsal bilgi ve teoriye sahip, cinsel işlev sorunlarının çözümünde  bu kuramsal bilgiye dayanan cinsel terapi tekniklerini uygulayan cinsel terapi eğitimi ve süpervizyon eğitimi almış ruh sağlığı profesyonelidir.

     Cinsel terapi, psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve psikolojik danışmanlar tarafından yapılmaktadır. Cinsel terapi uygulayan kişilere cinsel terapist (cinsel psikoterapist) cinsel terapinin uygulandığı yerlere de cinsel terapi merkezi denir. 

        Cinsel terapistin bir kurama ve teoriye dayanan teknikleri vardır. Bu teknikleri kullanarak çalışır. Cinsel terapist ile danışan arasında profesyonel bir ilişki vardır. Profesyonel ilişki sınırları olan saygı, kabul ve sıcaklığın olduğu bir ilişki demektir. Danışan ve cinsel terapist arasındaki profesyonel ilişkinin bir çerçevesi (terapötik çerçeve)vardır. Bu çerçeve yerle (görüşme odası),zamanla (seans süresi), ve bir ücretle (seans ücreti) sınırlıdır. Cinsel terapist bu çerçeveyi baştan belirler. Terapist ve danışan bu çerçeveye uyar.        

                

Cinsel Terapi Seanslarında Neler Yapılıyor? 

      Cinsel terapiye ihtiyaç duyan kişinin düzenli güvenilir bir partneri varsa bir çift olarak cinsel terapiye başvurmaları önerilir. Birlikte cinsel terapiye katılmaları üç açıdan faydalıdır. Birincisi tedavi başarısını artırır. İkincisi cinsel terapi sürecini kısaltır. Üçüncüsü ve en önemlisi de çift bileşik cinsel terapiden geçeceği için cinsel yaşantılarını güzelleştirmenin yanı sıra ileride başka cinsel problemler yaşamalarını önler. 

       Cinsel terapist her iki partneri de dinleyerek titiz bir cinsel öykü alır ve değerlendirme yapar. Cinsel terapinin hedefleri, olası tedavi seçenekleri hakkında danışanı bilgilendirir. Daha sonra görüşme süreleri, sıklığı, tedavi süresi, çift ile beraber kararlaştırılır. Mevcut cinsel işlev problemin çözümüne yönelik cinsel terapi oturumları devam ettirilir. 

       

Cinsel Terapi Seanlarında Neler Yapılmaz? 

      Cinsel terapiye ihtiyaç duyan pek çok kişi cinsel terapiste başvurmadan önce cinsel terapi seanslarında ne yapılacağı ile ilgili endişe yaşar. Cinsel terapi, diğer psikoterapiler gibi konuşma terapisine dayanır. Tek fark çifte cinsel terapi ödevlerinin verilmesidir. Cinsel psikoterapi oturumları konuşma terapisi ve cinsel terapistin cinsel probleme göre dizayn ettiği cinsel terapi egzersizlerinden oluşur. Bu egzersizler çift tarafından ev ortamında yapılır.

      Terapi odasında herhangi bir egzersiz yapılamaz. Cinsel terapi seanslarında her hangi bir fiziksel muayene yapılmaz. Cinsel terapist değerlendirme seanslarında cinsel problemin herhangi bir tıbbı durumdan kaynaklanabileceğini düşünürse danışanı duruma göre ürolog veya jinekoloğa yönlendirir. Gerekli fiziksel muayeneyi tıp doktorları yapar.

     Cinsel terapistler danışanlarına dokunmaz. Cinsel terapi seanslarında herhangi bir cinsel egzersiz veya uygulama yapılmaz. Böyle bir durum insan doğasına aykırıdır. Etik değildir. Bilimsel olarak böyle bir tedavi şekli de yoktur. Cinsel terapist etik kuralar doğrultusunda cinsel terapiyi yürütür. 

               

En Sık Karşılaşılan Cinsel İşlev Bozuklukları Nelerdir? 

     Cinsel terapilere en sık getirilen cinsel işlev sorunları; erken boşalma, vajinismus, ağrılı cinsel ilişki, ereksiyon bozukluğu, cinsel isteksizlik, uyarılma ve orgazm olamama(anorgazmi) sorunları, geç boşalma, hiperseksüalite, cinsel tiksinti bozukluğu, cinsel kimlik ve cinsel yönelim sorunları, cinsel fobiler, cinsel travmalar çocukluk cağı cinsel istismarı, ve eşler arası cinsel uyum sorunlarıdır.             

 

              

Cinsel Terapide Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler Nelerdir? 

     Çiftin motivasyonu, terapistle danışan arasında kurulan güvenli bağ, çiftin evlilik ilişkisinin kalitesi, başka ruhsal problemlerin olmaması, ağır kişilik patolojilerinin olmaması, çiftin cinsel terapiye uyumu cinsel terapi başarısını etkileyen başlıca faktörlerdir. 

               

Cinsel Terapide Düzelen Sorunlar Tekrar Eder mi? 

    Vajinismus ve erken boşalma cinsel terapi yöntemleri ile tedavi edildikten sonra tekrarlamaz. Ancak fiziksel ve ruhsal travma durumlarında tekrarlayabilir. Ereksiyon sorunları ancak ilerleyen yaşlarda kronik fiziksel rahatsızlıklara bağlı olarak tekrarlayabilir. Uyarılma, istek ve orgazm sorunları ancak ağır ruhsal ve fiziksel hastalıklar, fiziksel ruhsal ve cinsel travmalar sonucunda tekrar ortaya çıkabilir.              

Cinsel Terapilerde Başarı Oranı Yüksek Midir? 

       Diğer psikoterapi türlerine göre cinsel terapi başarı oranı en yüksek olan psikoterapi türüdür. Vajinismus, erken boşalma psikolojik nedenlere dayanan ereksiyon bozukluğu, geç boşalma cinsel terapi yöntemleri ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir ayrıca cinsel uyarılma ve cinsel isteksizlik ,ve orgazm olamama sorunları da cinsel psikoterapiye en iyi cevabı veren cinsel işlev bozuklukları olarak sıralanabilir.

        Cinsel terapi cinsel işlev sorunlarını çözüp çifttin sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşmasını amaçlar. Cinsel terapist bu amaç doğrultusunda gerekli cinsel terapi yöntemleri ve cinsel terapi teknikleri doğrultusunda ilerleyerek çiftte rehberlik eder.

Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Danışmanı & Cinsel Danışman
Tel:0530 606 89 04