• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Öfke Düşman Değil Dostumuzdur

       Öfke önemli bir işarettir. Öfke incindiğimizi, haklarımızın çiğnendiğini, gereksinimlerimizin ya da ihtiyaçlarımızın anlaşılmadığını ve doğru bir şekilde karşılanmadığını gösteren bir işarettir.
      Öfkemiz bize yaşamımızda önemli olan bir sorunu ihmal ettiğimizi ya da kişiler arası ilişkilerimizde inanç, değer, arzu ya da hırslarımızdan çok şey feda ettiğimizin sınyelini vermekte olabilir. Ya da başa çıkabileceğimizden çok fazlasını yaptığımızı ya da verdiğimizi gösteren bir işaret olabilir. Bazen de tam tersine başkalarının bizim yerimize kendi gelişimimiz ya da yeterliliğimiz pahasına çok fazla şey yaptıklarına dair bir uyarı da olabilir. Aslında öfkenin getirdiği acı benliğimizin bütünlüğünü korumaya yönelik bir işlev görür.
      Öfke görünürde hem kişinin kendi kendini hem de başkalarının kişiyi onaylamamasına neden olduğundan genelde korunulmaya çalışılan bir şey olarak algılanır. Oysa öfkemizden kaçmak onu yok saymak ya da bastırmak yerine birşeyler yapmamız gerektiğini gösteren bir rehber olarak yaklaşabiliriz.
      
Öfke haklı ya da haksız anlamlı yada anlamsız, yararlı ya da yararsız değildir. Öfke sadece vardır. İnsanın olduğu her yerde öfkede vardır. Öfke içimizde hissettiğimiz bir şeydir. Ama herzaman bir nedeni vardır. Herkesin her şeyi hissetmeye hakkı olduğu gibi öfkeyi de deneyimlemeye hakkı vardır. Bu nedenle üzerine düşünmeyi ince bir tahlilden geçirmeyi yani ilgi görmeyi hak eder.
      
Bu nedenle öfke duyduğumuzda amacımız öfkemizden kurtulmak ya da geçerliliğinden kuşku duymak yerine öfkenin nereden beslendiğini açığa kavuşturmak ve ardında kendi adımıza yeni ve farklı bir eylem benimsemek olmalıdır.
      
Her şeyde olduğu gibi öfke sözkonusu olunca da madalyonun bir ikinci yüzü daha var. Öfke duymak bir sorunun olduğuna işaret eder. Bu tamam. Ancak öfkeyi kontrolsüz bir şekilde açığa vurmak sorunu çözmeyecektir. Tam tersine öfkeyi kontrolsüz bir şekilde açığa vurmak sorunu çözmekten ziyade ilişkideki eski işlemsiz model ve ilişki kalıplarının korunmasına hatta daha da kökleşmesine ve dolayısı ile değişmenin gerçekleşmemesine yol açabilir. Çünkü öfke patlamaları çift arasında duygusal tansiyonu yükseltir. Duygusal tansiyon bir kez yükselişe geçtiğinde taraflar diğer kişiyi değiştirmek adına genellikle hiçbir yararı olmayan hatta zararlı olan davranışların içine düşerler. Bu nedenle de taraflardan her biri kendi benliğini açığa çıkarma ve değiştirme gücünü ve fırsatını elinden kaçırmış olurlar.
      
Her şeyi açığa vurma, içe atmanın insanı psikolojik tehlikelerden koruyacağı düsturu her zaman doğru değildir. İlişkilerde öfkemizi kontrolsüz bir şekilde dışarıya vurduğumuz zaman kavga etmemize rağmen sonunda haksızlığa boyun eğmeye devam ediyorsak yakınmalarımıza rağmen kendi umutlarımıza değerlerimize ve potansiyelimize ihanet edecek şekilde yaşıyorsak ya da kişinin depresyon, kendine saygı duymama, kendine ihanet etme ve hatta kendinden nefret etme gibi duygular söylemeye başlaması uzun vadede hemen hemen kaçınılmazdır.Sözün kısası öfkelerini etkin olmayan yollarla ifade edenler sonunda öfkelenmeye hiç cesaret edemeyenler kadar acı çekeceklerdir.
      
Öfkeyi iki şekilde yanlış yönlendiririz. Birincisi kendimizi iyi insan kategorisine yerleştirip orada pozisyon alırız. Kişi bu pozisyonda ne pahasına olursa olsun öfkeden ve çatışmadan kaçmaya çalışır. Ya da öfkesini denetimsiz bir şekilde dışa vurarak etkinolmayan, yapıcı çözüme ulaştırmayan kavga, suçlama ve yakınma pozisyonuna yerleşir.
      
Bu iki öfke yönetimi görünüşte birbirinden gece ile gündüz kadar ayrı görünseler de her ikisinin sonucunda da ulaşılan nokta aynıdır. Aslında her ikisi de eski mevcut düzeni korumaya kendi hakkımızda açıklığa kavuşmamıza ve sorumluluk almamıza ve ilişkideki denklemin aynı kalmasına hizmet eder. Evlilik ilişkisinde iyi insan, öfkesini saklayan taraf olarak pozisyon alan kişi,yalnızca öfkesini saklamaz. Öfke ile birlikte açık olmasının diğer insanı huzursuzlaştıracağından ya da aralarındaki farkları ortaya çıkaracağından kuşkulanarak düşündükleri ve hissettikleri hakkında açıkça konuşmaktan da kaçınmış olur. Yani kişisel sorumluluk almamış olur. İlişkideki kişilerden biri yada her ikisi bu şekilde hareketettiğinde açık bir benlik tanımlayamama pahasına öfkeyi ilişkideki sağlıksız uyumu korumaya yöneltmiş oluruz. Bu da kişinin kendi benliği hakkındaki açıklığını yitirmesine neden olur. Bu da kişinin kendi düşünceleri duyguları ve istekleri ile bağlantısının silikleşmesine zemin hazırlar. Paradoks bir şekilde kişi bu şekilde iyi davranmaya devam ettikçe içinde bir öfke ve hiddet deposu oluşur.Kişinin yaşamı idare etmek diğerlerinin duygu ve tepkisinin sorumluluğunu yüklenmek şekline dönüştüğünde kişinin kendi gelişimini sürdürmek ve kendi yaşamına nitelik kazandırmak şeklindeki asıl sorumluluğumuzu feda ettiğimizde ilişkiyi sürdürmek benlik sahibi olmaktan daha önemliymiş gibi geldiğinde öfke kaçınılmaz olarak ilişki sistemine hakim olur.
      
Böylece insanın kendi benliğine saygısızlık ettiği sürekli bir döngü başlar. Kişi pes ettikçe ve idare ettikçe öfkemizde artar. İçimizdekileri baskı altına aldıkça öfkemizi dışarı vurduğumuzda en sonunda bir patlama olur. Kişi patladığında öfkenin gerçekten mantıksız ve yıkıcı olduğu şeklindeki kokuları da haklı çıkarmış olur. Böylece diğer insanlarda o kişiyi öfkeli, dengesiz olarak tanımlar. Asıl sorunda bastırılmış olur. İlişkideki aynı döngü katmerlenerek devam eder.
      
Öfkemizi verimsiz bir şekilde açığa vurduğumuzda, sonu olmayan ve bizi aşağıya doğru iten bir davranış döngüsüne sıkışıp kalırız. Öfkelenmemize yol açan bir şey olmasına rağmen şikayetlerimizi açıkça dile getirmezsek diğerlerinin sempatilerini kazanmak yerine anlayışsızlıkla karşılaşabiliriz. Bu da öfkemizive haksızlığa uğramışlık duygumuzu artırmaktan başka işe yaramaz. Gerçek sorunlar hala tanımlamadan kalır.
Kısacası öfkelendiğimizi bilmek vebunu başkalarına da doğru bir şekilde duyurmak bir cesaret edimidir. Sorun,öfkelendiğimizde değil statükoyu korumaktan başka işe yaramayan etkisiz bir kavga, yakınma ve suçlama döngüsüne sıkıştığımızda doğar. Bu durumda farkına varmadan kendi zararımıza başkalarını korumaya başlarız.
      
Diğer taraftan öfkeli kişi tehdit unsuru olarak görülür. Öfkemiz etkisiz ve açık olmayan yersiz ve denetimsiz birşekilde dile getirmemiz ise sonuçta başkalarını rahatlatabilir. Böylece damgalanmaya hazır hale gelir ve diğerlerine, bizi ciddiye almamaları ve söylediklerimizi dinlememeleri için bahane yaratmış oluruz. Hatta diğerlerinin sakin kalmalarına yardım ederiz. Burada öfke patlamaları diğer kişinin oltadan kurtulmasına kendi sorumluluğundan kaçmasına hizmet eder.
      
Diğer kişinin inançlarını,duygularını, tepkilerini ve davranışlarını değiştirme çabalarımız sonuç vermeyince hemen eski davranış kalıbımıza dönmeye ve yakındığımız sorunları iyice artırmaktan başka bir işe yaramayan önceden tahmin edilebilen kalıplar içinde tepki vermeye başlayabiliriz. Öfkelendiğimizde duygusallığa kapılarak tepkisel davranma tuzağına düşeriz. Bu başka şekilde davranma seçeneklerimiz elimizden alır. Hatta başka seçenekler olduğunu bile düşünemeyiz. Sonuçta tepki öfkemizi içimize atma modelinde olduğu gibi öfke patlamalarımızda ilişkilerimizdeki eski bildik modelleri korumaktan başka işe yaramaz.
      
Kısacası öfke patlamaları ve öfke içe atma davranış kalıpları birbirinden çok farklı görünseler bile aslında aynı madalyonun iki yüzünü oluştururlar. Birinde, bir şey söylenip bir şeyler olur diğerinde, söylenmeyip bir şey olmadıktan sonra sonuç yine aynıdır. Sonuçta yaşamımızın niteliği ve yönetimi üzerinde herhangi bir denetimimiz olmadığını acı acı sezinleriz. Önümüzdeki gerçek sorunları açığa çıkarıp ele almayı beceremeyişimiz kendimize duyduğumuz saygıya zarar verir. Ve sonuçta hiç birşey değişmez.
      
Öfkemizi, kendimizi ve ilişkilerimizi açığa kavuşturup güçlendirmede kullanma konusunda çoğumuz ne yapacağımızı bilemeyiz. Şimdiye kadar bize verilen düsturlar hep öfkeden kaçmaya, öfkeyi tamamen reddetmeye, öfkeyi yanlış hedeflere yöneltmeye ya da öfkeyi kendimize çevirmemize yöneliktir.
      
Öfkelenmek için bir neden olduğunu reddetmeyi, öfkenin gerçek kaynaklarını görmemeyi ya da öfkeyi aynı durumu korumaktan başka işe yaramayan etkisiz şekillerde açığa vermeyi öğreniriz.
      
Oysa asıl yapmamız gereken öfkemizi önemli ilişkilerimizde yeni bir konumu açıklığa kavuşturma ve pratiğe geçirme amacıyla bir rehber olarak kullanmaya başlamak ve bu konuda olumlu yaşam deneyimleri kazanmak ve biriktirmek için kullanmalıyız.
Öfkemizi en yakın ve en zorlu ilişkilerimizde, tıkanmışlıktan kurtulmak için kullanmayı öğrendiğimizde hayatımızda denetim ve dolayısı ilehuzur sağlamaya başlayacağız. Çünkü yakın ailemizin üyeleri ile aramızdaki sorunların ele alınmayışı diğer ilişkilerimizdeki yangınların daha da körüklenmesine yol açar.
      
Öfke konusu yaşamımızın tüm yönleriile ilgili olmasına rağmen bu yazıda vurgu aile ilişkileri üzerine yapılmıştır.Çünkü yaşamımızdaki en etkili ve en zorlu ilişkiler aile ilişkileridir.
      
En büyük öfkelerimizi ve aynı şekilde en büyük sevgilerimizi kız evlat, kız kardeş, sevgili, eş ya da anne rolleri içinde yaşarız.
Bu ilişki içinde yakınlık tıkanmaya yol açabilir. Ve işleri değiştirme çabalarımız aynı durumun kötüleşerek devam etmesinden başka bir şeye yaramaz.
      
Öfkeyi ilişkilerimizde olumlu birdeğişim ve etkileşim yaratma amacı olarak kullanma yeteneğini geliştirme, zorama çok zor bir süreçtir. İlişkilerin nasıl işlediği konusunda daha kapsamlı bir anlayış ve bilgiye ulaşmamızı gerektirir. Öfkeyi karşımızdaki kişiyi suçlamak yerine ilişki modellerini değiştirmek için bir başlangıç noktası olarak kullanmayı öğrenmemizi gerektir.Bunu başarabilmek öfkemiz konusunda bilinçli bir şekilde çaba sarfetmek durumundayız.
      
Bunlardan birincisi: öfkemizin gerçek kaynaklarına kilitlenmeyi ve nerede durduğumuzu açıklığa kavuşturmayı öğrenebiliriz. Bu durumda beni öfkelendiren şey ne? Burada asıl sorun ne? Nedüşünüyor ve ne hissediyorum? Ulaşmak istediğim şey ne? Kimler nelerden sorumlu? Değiştirmek istediğim şey ne? Yapacağım ve yapamayacağım şeyler neler?Bu soruları cevapladığımızda verdiğimiz savaşın ne hakkında olduğunu farkederiz. 
      İkincisi: İletişim becerilerini öğrenmeliyiz.
      Üçüncüsü: verimsiz etkileşim maddelerini gözleyip onlara müdahale etmeyi ve değiştirmeyi öğrenebiliriz.
      
Dördüncüsü: Kendi içimizdeki direnişleri diğerlerinin eskisi gibi ol çağrılarına uygun adımlarla yaklaşmayı öğrenebiliriz.

Shu. Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Terapisti & Cinsel Terapist

Aile ve Evlilik Terapisi ile ilgili Makalelerimiz


aile terapisi,aile danışma merkezi,aile psikoloğu, evlilik


uzmanı, anadolu yakası aile

terapisti, aldatılma,boşanma, psikoterapi, psikiyatr, pedagogpsikolog
danışman,hipnoz, kekemelik,okul fobisi,evlilik terapisi,evlilik sorunları,
evlilik danışmanlığı,evlilik problemleri,evlilik danışmanı,kekemelik tedavisi,
istanbul psikolog, terapist, sınav kaygısı,aile danışmanlığı, sanal psikolog,
psikolojik danışmanlık,rehberlik ve psikolojik danışmanlık, online psikolog,
online terapi,psikolojik danışma merkezi,çocuk psikoloji , bireysel  terapi,panik atak tedavisi ,kıskançlık,alt
ıslatma, psikolojik danışmanlık merkezleri, psikolojik danışmanlık
merkezi,psikolojik danışma, aile sorunları,terapi merkezi, online psikolojik
destek ,panik atak terapisi, fobi tedavisi,anksiyete  bozukluğu, ergenlik sorunları ,çift terapisi
, depresyon tedavisi , istanbulda psikolog ,psikolog İstanbul , psikoterapi
merkezi, boşanma kararı ,psikolojik danışman ,psikolojik sorunlar ,psikolojik
tedavi, uzman psikolog,  danışma merkezi
, psikolojik danışma merkezleri, öfke kontrolü ,kardeş kıskançlığı ,boşanma ve
çocuk ,çocuk psikoloğu ,yaşam koçu, psikiyatr nedir ,ergen sorunları , sosyal
fobi tedavisi ,psikoloji nedir, hipnoz İstanbul ,sosyal fobi tedavi ,kekemelik
tedavi ,hipnoz tedavisi ,boşanma nedenleri ,psikoloji merkezleri , ergen
psikolojisi , panik atak tedavi ,psikoloji seminerleri ,obsesif kompulsif
bozukluk ,psikoloji danışma ,psikologlar ,hipnoz teknikleri ,hipnoz yapma
,hipnoz nedir , ünlü psikolog, psikolog adresleri , klinik psikolog ,psikolog
olmak , psikolojik yardım ,psikolojik terapi ,çocuk psikolog ,çocuklarda
psikolojik sorunlar ,konuşma terapisi ,ilişki sorunları ,aldatma psikolojisi,  psikoterapist , evlilik terapisti ,boşanma
sebepleri , aldatma nedenleri , aile danışmanlık ,evlilik terapisi İstanbul , evlilik
psikoloğu İstanbul , eş terapisi, yetişkin psikolojisi ,psikolog danışman,psikoterapistler
, aile psikolog ,psikolog doktorlar , psikolog nedir ,psikolojik danişmanlik boşanma
terapisi , psikoloji merkezi , aile terapisti , aile danışmanı ,pedagog
arıyorum , psikolog arıyorum ,panik atak testi , evlilik psikolojisi ,evlilik
danışmanları ,ilişki koçluğu ,psikolojik danışmanlık nedir, hipnoz ve terapi , anksiyete
tedavisi , ergen terapisi ,cinsel danışmanlık ,psikolog Erenköy ,psikolog
bağdat caddesi , psikolog Kadıköy , aldatılma psikolojisi , pisikologlar, kendi
kendine hipnoz, danışmanlar ,çocuk psikologları ,kekemelik merkezi ,çocuk
psikoloğu İstanbul, en iyi psikolog, konuşma terapisti, erken boşalmanın
nedenleri, travma tedavisi ,aile terapileri ,psikoterapi  ,erkezleri ,bayan psikolog ,en iyi psikologlar
, sosyal fobi nedir, bireysel psikoterapi ,okul problemleri ,ergen problemleri
, boşanma süreci ,sosyal fobi belirtileri ,psikolog pedagog, dil ve konuşma
terapisti, sağlık danışmanı, terapiler, regresyon terapisi ,çocuklarda alt
ıslatma ,boşanma ve çocuklar ,dikkat bozukluğu ,istanbuldaki psikologlar ,istanbul
psikologlar , evlilik terapi, ergen psikiyatrisi , evlilikte aldatma, aldatma
boşanma, aldatma belirtileri, evlilik aldatma, sistemik aile terapisi, cinsel
terapiler, hipnoz video, terapi merkezleri, sadakatsizlik, kekeme tedavisi, anadolu
yakası psikolog ,kadıköy psikolog, evlilik ve çift terapisi , psikolojik
danışmanlık İstanbul,  ilişki terapisi , psiko
terapi ,terapi  uzmanı , psikolog org ,psikolog
arayanlar ,evlenme boşanma, çocuk terapisi ,çocuklarda davranış bozukluğu ,çift
terapisti , evlilik danışmanlık,  aile ve
evlilik terapisi, özel psikolog, cinsel psikolog ,evlilik psikolog, aile
danışma merkezleri, evlilik danışma merkezi, üsküdar psikolog, aile ve çift
terapisi, uzman psikologlar, çift problemleri ,çift danışmanlığı, aile
danışmanlığı merkezi ,panik atak kitapları ,kekeme tedavi merkezleri, kekemelik
tedavileri ,kekemelik tedavi yöntemleri , pedagog nedir, evlilik psikoloğu ,evlilik
psikoloğu ,bağdat caddesi psikolog ,psikolog fiyatları,psikoljik anışmanlık,psikolog
şişli, kekemelik nasıl tedavi edilir ,kekemelik tedavi merkezleri,kekemelik
tedavi merkezi, psiko destek , evlilik danişmani, sosyal fobi çözüm,sosyal fobi
ve tedavisi,psikoterapi İstanbul,çift danışmanı , boşanma aldatma ,evlilik
doktoru,ilişki terapisti,ilişki doktoru,ilişki uzmanı,ilişki psikoloğu,piskolojik
tedavi,piskolojik danışman,aile terapistleri,evlilik terapistleri,ilişki psikolojisi,ilişki
uzmanları,ilişki danışmanı,aile danışmanları,aile psikoloğu İstanbul,aile
danışmanlık merkezi,evlilik ve aile danışmanlığı,pedagog psikolog,çocuk pedegog,pedagog
adresleri,boşanma evlilik,çocuk pedagog,evlilik ve aile terapisti,çocuk terapisti,boşanma
psikolojisi,evlilikte kıskançlık,evlilik öncesi danışmanlık,evlilik danışmanı Bakırköy,psikolog
randevu,psikolog yardımı,psikolojik danışman aranıyor,bireysel danışman,çocuk
danışmanlığı,psikolog acıbadem,psikolog pendik,psikolog Maltepe,psikolog Üsküdar,ilişki
sorunu,çocuk danışmanı,evlilik terapileri,çocuk pedagogu,çocuk pedagoğu,psikolog
ücretleri,dil ve konuşma terapisi,ergen psikologları,iyi psikolog,online
psikolojik yardım,cinsel tedavi merkezi,randevu al,psikolojik sorunlar ve
çözümleri,psikolog tavsiye,kocaeli psikolog, kadıköy pedagog,acıbadem psikolog,uzman
psikolojik danışman,aile terapisi eğitimi,boşanma terapisti,psikolog boşanma,aldatma
sonrası,şişli psikolog,avrupa yakası psikolog,nişantaşı psikolog,terapistler,ergen
psikoloğu,ilişki danışmanlığı,aldatma terapisi,duygusal ilişki,cinsel
psikoterapi,pendik psikolog,kartal psikolog, aile terapisti İstanbul,bakırköy
psikolog,psikolog Bakırköy,ergen psikoloğu,pedagog doktorlar,en iyi pedagog,evlilik
öncesi danışma,kadıköyde psikolog,travma terapisi,kocam beni aldattı, aile
evlilik terapileri,çocuk aile danışmanlığı,evlilik öncesi terapi,psikolog
psikolojik danışman,aile terapisti Kadıköy,evlilik danışmanı İstanbul,cift
terapisi,Aile terapisti,evlilik terapisti İstanbul,istanbul çocuk psikoloğu,evlilik
portalı,sentez danışmanlık, ücretsiz psikolog,evlilik terapisti Bakırköy,evlilikte
aile sorunları,istanbul aile danışmanı,istanbul aile danışmanlığı,istanbul
evlilik terapisti,istanbul çift terapisi,istanbul evlilik danışmanı,istanbul
aile terapisti,istanbul aile terapisi,hipnoz sosyal fobi, istanbul
psikoterapist,en iyi aile danışmanı,en iyi evlilik terapisti,ergen psikoloğu İstanbul,çocuklarda
davranış sorunları,evlilik terapisi eğitimi,üsküdar pedagog,kadıköy aile
terapisti,kadıköy evlilik , terapisti,kadıköy psikolojik danışmanlık,ataşehir
psikolog,maltepe psikolog,kadıköy evlilik danışmanı,boşanma depresyonu, istanbul
evlilik danışmanları,bakırköy evlilik danışmanı,istanbul aile terapistleri,istanbuldaki
evlilik terapistleri,istanbul evlilik terapistleri,istanbul uzman psikolog,istanbul
en iyi psikolog,evlilik sorunları nasıl çözülür,evlilik sorunları ve çözümleri,aile
terapisi nedir,evlilik danışmanlığı İstanbul,aile danışmanlığı nedir,psikolog.org.tr,ucuz
psikolog,sosyal fobi nasıl tedavi edilir,sosyal fobi tedavi yöntemleri, ücretsiz
online psikolog,ankarada evlilik danışmanı,aile ve evlilik terapisti,anadolu
yakası evlilik terapisti,ilişki terapisti İstanbul,anadolu yakası evlilik
terapisi, tuzla psikolog,istanbul psikolojik danışmanlık merkezleri,ilişki
danışmanları,psikolog doktor İstanbul,ücretsiz psikolojik destek,sanal
psikolojik destek,boşanma ve çocuk psikolojisi,ilişki terapistleri,evlilik
danışmanları İstanbul,aile danışmanı İstanbul,ümraniye psikolog,psikolog kartal,ücretsiz
evlilik danışmanı,aile danışmanlığı İstanbul,psikolog bostancı,cinsel
terapistler,kıskançlık psikolojisi,beylikdüzü psikolog,psikolog Suadiye,psikologlar
İstanbul,konuşma terapisti İstanbul,danışman çocuk psikoloğu,evlilik danışmanı Kadıköy,murat
dokur aile terapisi,aile terapisti istanbul anadolu yakası,evlilik terapisi
nedir,aile evlilik terapisti,erken boşalan erkekler tedavi video, istanbul
terapi merkezi,psikolog seans ücretleri,aile ve evlilik terapileri derneği, cinsel
terapist İstanbul,boşanma psikoloğu,psikolojik destek hattı,Çocuk psikoloğu,cinsel
terapi uzmanı,aile dizimi terapisi,boşanma ve çocuğunuz,kozyatağı psikolog,ilişki
terapisi İstanbul,istanbul yaşam koçluğu,psikolog aranıyor İstanbul,bahçeşehir
psikolog,psikolojik destek İstanbul,vajinismus terapisi,psikiyatri merkezleri İstanbul,pedagog
Kadıköy,avcılar psikolog,tavsiye ediyorum psikolog,psikolog seans fiyatları,psikolog
istanbul anadolu yakası,uzmanlariz, ankarada kekemelik tedavi merkezleri,evlilik
danışmanlığı ücretleri,psikolog testi,online psikolog ücretsiz,psikolog
beylikdüzü,istanbul terapist,evlilik terapileri enstitüsü,evlilik enstitüsü,ilişki
uzmanı psikolog,psikolog anadolu yakası,ilişki danışmanı İstanbul,beylikdüzü
psikolojik danışmanlık,bayan terapistevlilik terapistleri İstanbul,çift
terapistleri,kekemelik tedavi merkezleri İstanbul,ilişki bağımlılığı,ayrılık
terapisi,aile danışmanı psikolog,özel psikolog ücretleri,psikolog danışma hattı,aile
terapistleri İstanbul, istanbulda aile terapisti,evlilik terapisti Kadıköy,psikolog
tavsiye ediyorum,,aile terapisti arıyorum,çift terapileri,istanbul anadolu
yakası evlilik terapisti,psikolog Ümraniye,evlilik terapisi Kadıköy,çocuk
psikolog Kadıköy,istanbul anadolu yakası aile terapisti,istanbul ilişki
danışmanı,evlilik terapisti ücretleri,aile danışmanlığı ile ilgili,aile danışma
merkezi İstanbul, ilişki terapisti evlilik danışmanlığı,risus psikolojik
danışmanlık merkezi,aile ve evlilik danışmanı,aile terapisti tavsiye,kadıköy
psikiyatri,ilişki terapileri,terapi portalı,aile evlilik danışmanı,çocuk
danışma merkezi,ergen danışma merkezi,çekmeköy psikolog,aldatma/aldatılma,yetişkin
sorunları, çift sorunları,çocuk ergen psikoloğu,evlilikte anlaşmanın yolları,eşimle
sürekli kavga ediyoruz,hollandada boşanma,eş danışmanlık,psikolog çekmeköy,psikolog
başakşehir,psikolog tuzla, ümraniye evlilik terapisti,ümraniye evlilik
danışmanı,bakırköy evilik terapisti,çekmeköy aile ve evlilik danışmanı,çekmeköy
aile danışmanı,çekmeköy aile evlilik danışmanı,çekmeköy aile evlilik terapisti,terapist
tavsiye,tavsiye psikolog,evlilik danışmanlığı Kadıköy,online danışma merkezi,online
terapi merkezi,erken boşalma İstanbul,çift terapisti Kadıköy,aile terapisti
istanbul Bakırköy,aile terapisti bkm,evlilik danışmanı anadolu yakası,istanbul
anadolu yakası evlilik danışmanı,evlilik terpistleri,evlilik terapsi İstanbul,çift
ve evlilik terapisi,istanbul aile terapisti.bağdat caddesi evlilik terapisti,ilişki
terapistleri İstanbul,üsküdar aile danışmanı,ergen psikolog İstanbul,boşanma
ayrı yaşama,aile terapisti anadolu yakası,evlilik terapisi anadolu yakası,çocuk
ve ergen psikoloğu,eş secimi,ilişkide boşanma,istanbul çift terapistleri,evlilik
terapisti anadolu yakası,sentez aile evlilik danışma merkezi,çift terapisi
istanbul anadolu yakası,aile çocuk psikolojisi,psikolog aldatma,tavsiye aile
terapisi,tavsiye ediyorum aile terapisi,tavsiye pedagog,boşanma ayrılma,psikolog
hastalıkları,uzmanlarız,kadıköy psikoljik danışmanlık,randevu psikolog,aile
danışmanı pendik,aile psikolojik danışman,evlilik terapisi istanbul anadolu
yakası,evlilik danışamanları İstanbul,aile danışmanı istanbul anadolu yakası,ilişki
evlilik terapileri,tavsiye evlilik terapisti,evlilik terapisti fiyatları,kadıköy
evlilik terapsitleri,istanbulda aile terapistleri,evlilik terapistleri anadolu
yakası,evlilik terapisi istanul anadolu yakası,istanbul çift terapileri,cift
terapisti İstanbul,evlilik ve çift terapileri,ilişki terapileri İstanbul,çift
terapisti bakırköyyas terapisti,evlilik danışmanı Kocaeli,ergen psikolğu,kadıköy
psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezi,ilişki uzmanı İstanbul,aile psikoljik
danışmanlık,aile psikolojik danışmanlık merkezi,en iyi cinsel terapistler,psikoljik
cinsel sorunlar,aile danışmanlığı anadolu yakası,üçretsiz evlilik danışmanı,psikolog
,tavsiye aile terapistleri,çocuklar psikolog,psikolog fener yolu, en iyi cinsel
psikolog,evlilik psikologları İstanbul,psikologlar listesi İstanbul,aile
psikologları İstanbul,aile psikolğu İstanbul,aile psikolog iatanbul,ilişki psikologları İstanbul,en iyi ilişki psikoloğu

 

Psikologlar,psikologlar kadıköy,en iyi psikologlar,pedagoglar istanbul,pedagog istanbul anadolu yakası,pedagoglar istanbul,pedagog istanbul avrupa yakası,pedagog tavsiye,tavsiye edilen pedagog,pedagog tavsiyeleri,pedagog önerileri,çocuk psikologları,çocuk psikoloğu kadıköy,pedagog kadıköy,kadıköyde pedagoglar,pedagog acıbadem,pedagog üsküdar,pedagog arıyorum,en iyi pedagog,pedagog beşiktaş,pedagog nişintaşı,pedagog feneryolu,pedagog moda,pedagog bahariye,pedagog bağdat caddesi,kadıköydeki evlilik terapistleri,en iyi evlilik terapisti,evlilik terapisti arıyorum,çift terapisi tavsiye,çift terapistleri,çift terapistleri istanbul,çift terapisi kadıköy,psikolog tavsiye,tavsiye edilen psikolog,psikolog tavsiyeleri,psikolog başiktaş,psikolog nişantaşı,psikolog anadolu yakası,anadolu yakasındaki psikologlar,avrupa yakası psikolog,avrupa yakasındaki psikologlar,psikolog tavsiye ediyorum,psikolog bahçelievler,psikolog ümraniye,istanbulda ucuz psikolog,psikolog önerisi,istanbul psikoloji doktorları,psikoloji uzmanları,psikoloji uzmanları istanbul,psikoloji istanbul,istanbulda psikologlar,psikolog beylikdüzü,psikolog önerileri,psikolog önerileri istanbul,psikiyatr önerileri,psikiyatr ve psikolog önerileri kadınlar kulübü,psikoglar listesi,acil psikolog arıyorum,acil psikolojik yardım,acil psikolog istanbul,psikolojik danışmanlar listesi,istanbul psikolog, istanbul uzman psikolog,türkiyenin en iyi psikoloğu,psikolojik destek önerileri,çift sorunları ve çözüm önerileri,çift sorunları ve çözümleri,sınav kaygısı nedenleri,sınav kaygısı psikologları,sınav kavgısı için psikologisınaav kaygısı için öneriler,sınav kaygısı çözüm önerileri,sınav kaygısı nedenleri ve çözüm önerileri,sınav kaygısı nasıl yenilir,sınav kaygısıyla başa çıkma,sınav kaygısı tedavisi,sınav kaygısı doktoru,sınav kaygısı,sınav kaygısı terapisi,sınav kaygısı uzmanı,sınav kaygısı psikolojik destek,sınav kaygısı nedenleri,sınav kaygısı testi,psikolog kadıköy moda,psikolog kadıköy bahariye,psikolog bağdat caddesi,istanbuldaki psikologlar,kadıköy psikoloji,kadıköy psikologlar,kadıköy psikoloji doktorları,ataşehir psikolog,ataşehirde psikologlar,psikolog feneryolu,psikolog suadiye,bağdat caddesi psikiyatrist,psikiyatrist nişantaşı,nişantaşındaki psikiyatrsitler,kadıköy psikolojik danışman,kadıköydeki psikolojik danışmanlar,kadıköy pedagoglar,kadıköy çocuk psikoloğu,kadıköy yaşam koçları,istanbul yaşam koçları,hayt koçu anadolu yakası,hayat koçları,yaşam koçu kadıköy,çocuk psikologları kadıköy,psikolog suadiye,yaşam koçu acıbadem,psikolog beşiktaş,beşiktaştaki psikologlar,psikolog bostancı,psikolog üsküdar,psikolog göztepe,göztepedeki psikologlar,avrupa yakasındaki psikologlar,avrupa yakası psikolog, psikolog taksim,psikolog beyoğlu,psikolog tavsiye,psikolog tavsiyeleri,en iyi psikolog,iyi psikologlar,en iyi psikologlar,cinsel terapi cinsellik,cinsel terapi uzmanı,evlilik terapisi fiyatları,evlilik terapisi nedir,evlilik terapisi nasıl yapılır,evlilik terapisi merkezi,evlilik terapisibakırköy,istanbul aile terapisti,evlilik terapisi testi,bireysel psikoterapist,kadıköy aile terapisti,eş terapisi kadıköy,aile terapistleri kadıköy,cinsel terapi kadıköy,cinsel terapist kadıköy,istanbul kadıköyde psikolog,kadıköyde uzman psikolog,uzman psikolog kadıköy,psikolojik yardım merkezi,psikolojik destek merkezi,evlilik terapisti uygun fiyat,psikolog uygun fiyat,ilişki danışmanı kadıköy,hipnoz terapisi,en iyi psikolog istanbul,tavsiye edilen psikolog,psikolog başakşehir,istanbul uzman psikolog,ilişki uzmanı, insan ilişkileri uzmanı,yaşam koçları,istanbul çocuk psikoloğu,uzman psikolog bakırköy,psikolog pedagog bakırköy,bakırköy aile terapisti,eş terapisi,istanbuldaki psikolojik danışmanlar,istanbuldaki psikologlar,cinsel terapistler,cinsel terapist istanbul,evlilik terapistleri,aile terapistleri,psikolojik danışmanlar,cinsel sorunlar,cinsel terapi tedavisi,cinsel terapi programı,aile terapisti tavsiye,evlilik terapisti tavsiye,psikolog Kadıköy, Depresyon,depresyonda mıyım,despresyon testi,dirençli depresyon,depresyon çareleri,depresyon çözümü,depresyon testi çöz,depresyon belirtileri,depresyon nedir,depresyon ilaçları,major depresyon,depresyon çeşitleri,depresyondan kurtulma,depresyon tedavisi bitkisel,depresyondan kurtulma yolları,depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,depresyon bitkisel tedavi,depresyon çeşitleri nelerdir,major depresyon tedavisi, depresyon sebepleri nelerdir,major depresif bozukluk,depresyon sebepleri,depresyon sersemlik,depresyon uyku,depresyondan kurtulma,depresyon neden olur,depresyona girmek,major depresyondan kurtulma yolları,erişkin ruh sağlığı, ruh sağlığı uzmanları,ryh sağlığı doktorları,depresyon tavsiye,depresyon doktor tavsiyeleri,depresyon çeiştleri nelerdir,ruh sağlığı doktorları,depresyon tedavileri,depresyon tedavisi uzmanı,depresyon terapisi,depresyon hipnoz,depresyon hipnoz tedavisi,depresyon uzman doktor,minör depresif bozukluk