• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Geç Boşalma

GEÇ BOŞALMA : NEDENLER VE ÇÖZÜMÜ          
           Cinsel etkinlik esnasında olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yenileyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmamasına  geç boşalma denir. Buna göre erkekte geç boşalma bir orgazm bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.
            Erkekte geç boşalma ilk cinsel aktivitelerden başlayarak yaşam boyu süren tipi, sonradan gelişen, durumsal genelleşmiş ya da birleşik etmenlere bağlı karmaşık tip olarak değişik şekillerde görülebilir.
            Erkekte orgazm bozukluğu değerlendirilirken kişinin yaşına göre yeterli süre ve yoğunlukta olağan cinsel uyarılmaların olup olmadığı iyice araştırılmalıdır. Buna göre geç boşalma erkeğin yeterli süre ve yoğunlukta  cinsel etkinlik sonrasında olağan bir cinsel uyarılma evresi mevcut olmasına rağmen orgazmın sürekli ya da tekrarlayıcı bir biçimde gecikmesi yahut ta olmaması olarak tanımlanır.
            Geç boşalmada orgazm refleksinin istem dışı olarak ketlenmesi söz konusudur. Bir anlamda geç boşalma kadınlardaki orgazm bozukluğunun erkekteki eş değeridir.
            Geç boşalan erkekler cinsel uyarılma yaşarlar. İyi derecede ereksiyon sağlarlar. Ancak yeteri kadar uyarılmalarına rağmen boşalmada sıkıntı çekerler. Bu kişiler orgazm olmak için çok uzun süren cinsel birleşme denemesi yaşadıklarını bildirirler.
            Kısacası bu kişiler sertleşme sağlama ve sürdürmede bir sorun yaşamaz. Ancak partneri ile cinsel aktivite sırasında boşalamazken erkek gece rüyaları ve mastürbasyonda boşalabilir. Geç boşalma bu anlamda klinikte çok değişik şekillerde karşımıza çıkabilmektedir.
            Geç boşalmanın bir formunda erkek sadece yalnızken mastürbasyon yaptığında boşalabilmektedir. Bundan daha hafif bir formunda ise erkek partneri yanındayken boşalabilir. Ama sadece elle veya oral uyarı ile boşalabilir. Ancak vajinanın içinde boşalamaz. Diğer bazı formlarında ise aşırı uzun ve güçlü cinsel birleşme ile boşalabilir. Bir başka formunda ise ne eşinin tahriki ile ne de cinsel birleşme yolu ile orgazm olabilirler. Ancak kendi kendilerine orgazm olabilirler. Çok az sayıdaki diğer bir gurup ise geceleri uykuda boşalma yoluyla orgazm olurlar. Çok daha az sayıdaki bir gurup ise hiç orgazm olamaz.
            Geç boşalmada erkek farkında olmadan kendini tutar. Genellikle bu kişilerin cinsel terapiste başvurmalarının nedeni kendilerinin veya eşlerinin ya da her ikisinin çocuk sahibi olmak istemeleri ve bu isteklerinin engellenmiş  olmasıdır. Diğer bir başvuru nedeni de geç boşalmanın cinsel isteksizlik ya da sertleşme sorunlarına yol açmış olması ve bu sorunlar yüzünden bir terapi arayışına girmeleridir. Bazı kişiler orgazm olmadıklarını eşinden saklayabilirler.
            Değerlendirmede tedavi amacı açısından geç boşalmanın tipini örneğin yaşam boyu tipinde mi, sonradan gelişmiş tipinde mi olduğu, hem de çiftin cinsel pratiğinde orgazmın hangi koşullar altında meydana geldiğini doğru olarak belirlemek için cinsel terapist cinsel öykü alımına gereken özeni göstermelidir. Yine değerlendirmede geç boşalmanın hangi faktörlerden kaynaklandığı  belirlenmelidir. Örneğin psikolojik nedenlerden mi kaynaklanıyor yoksa kombine nedenler mi iş başında, yahut ta geç boşalma medikal bir durum ya da ilaç ve madde kullanımından  mı kaynaklanıyor? Bu ayrımları yapmak tedavi  formülasyonu açısından çok önemlidir.
            Geç boşalma uzun süre devam etmesi halinde evlilik problemlerine neden olabilir. Bu durum çocuk sahibi olma ya da bayan eşin sorunu nasıl algıladığı ve yorumladığına bağlı   olarak değişik görüntülerde olabilir.
            Bazı kadınlar cinsel aktiviteleri sırasında eşinin orgazm olmamasını düşmanca bir tutum olarak algılayabilirler. Diğer bazı gurup  kadınlar durumu eşlerine fiziksel açıdan çekici gelmediklerinin bir belirtisi olarak yorumlayabilirler. Diğer başka bir gurup kadın ise eşlerinin orgazm olmamasının  nedenini kendi performanslarındaki bir eksiklikten kaynaklandığını düşünebilirler. Kısacası algılamalarla bağlantılı olarak bayan eşte de cinsel fonksiyon bozukluğu gelişebilir. Ya Da evlilik problemlerine neden olabilir.
            Cinsel problem çiftin ilişkisinde bir sorun halini alırsa ya da erkek için temel bir sorun şeklini alırsa buna bağlı olarak erkekte cinsel isteksizlik ya da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

Kısacası geç boşalma üç değişik tipte karşımıza çıkabilir.
1-Boşalmanın hiç olmaması(mastürbasyon, uyku ve cinsel aktivite sırasında)
2-Boşalmanın kısmen Olması(Masytürbasyonda oluşan ancak cinsel birleşme esnasında oluşmayan)
3-Oldukça uzun süren bir uyarılma sonucunda görülen boşalma biçiminde. 

GEÇ BOŞALMANIN NEDENLERİ
         Kontrolü bırakma korkusu, sevgi verememe, katı kuralcı yasakçı bir cinsel eğitimin verildiği ortamlarda yetişme, kadınlara karşı bir cinsel isteksizlik duyma, yetişme çağında çocuğun cinsel gelişimine ebeveynlerinin açıkça karışmaları, çocuğu yönlendirerek ergeni işgal etmeleri, cinsel organları ve vücut imajı ile barışık olmama, penis boyu takıntıları,  kendini cinselliğe bırakmada güçlük çekme, yetiştirilme tarzı  nedeni ile ergenlik yıllarında ayıp günah suç duyguları ile mastürbasyon yapma ve bu nedenle cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler, bozuk anne çocuk ilişkisi, anneden ayrılmada güçlük, kontrolü elinde tutmaya çalışan baskıcı bir partnere sahip olma, gebe bırakma korkusu, başaramama kaygısı, cinsellik açısından suçlu hissettiren katı dini kurallar, partnere ve kişinin kendine(hostil) düşmanlık duyguları, geçmişte olan cinsel travmalar, çocuklukta fiziksel travma öyküsü, otoriteye aşırı önem veren bir tutum, mükemmelliyetçi kişilik yapılanması, endişe korku suçluluk vb nedenler erkekte geç boşalmada bazı olası nedenler olarak sıralanabilir.
            Diğer önemli bir neden de partnerle olan ilişki sorunlarıdır. Örneğin erkek ilişkiye bağlılık konusunda karışık duygulara sahip olabilir. Yahutta zorunlu bir ilişkide cinsellik elinde kalan tek kale olabilir. Bazen basit bir evlilik problemi  bile erkekte böyle bir sorunun tetiğini çekebilir. Hatta eşlerin duygu, düşünce ve davranış düzleminde bir uzlaşmaya varamamaları böyle bir sorunu besleyebilir.
            Erkekte geç boşalmada bir başka önemli neden ise yanlış abartılı cinsel bilgiler, yetersiz cinsel etkileşim çiftin cinsel özgüvenlerinin düşük olması ve yetersiz cinsel uyarım teknikleridir. Görev gibi algılanan erotik etkisini yitirmiş cinsel davranışlarda diğer önemli sebepler arasındadır.
            Tıbbi bir durum bir ilaç alkol ya da madde kullanımı olası bir sebep olarak mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
            Bazı araştırmacılara göre erkeklerde geç boşalmada derin bilinç dışı kastrasyon korkularının önemli nedensellik olduğu vurgulanmaktadır. Partnere bağlanmaya dair korkular boşalmanın aşırı kontrolü ile sonuçlanabilir. Geç boşalan erkekler farkında olmadan kendini tutar yani bilinçsiz bir şekilde aşırı kontrol uygularlar. Bu sorunu yaşayan kişiler genellikle aşırı kontrollü kendilerine olumsuz bakan cinsel performansa ve başarıya odaklı kişilerdir.
            Geç boşalmanın önemli psikojenik nedenlerinden biri kişinin eşi ile olan cinsel aktivitesi sırasında orgazm konusu üzerine dikkatini aşırı toplayarak aşırı bir şekilde kendi kendini gözlemlemesidir. Kişi cinsel aktiviteleri sırasında kendini gözlemleme süreci yaşarken duyumlarına ve duygularına odaklanamadığı için orgazm için gerekli olan uyarılma düzeyini yaşayamaz.
            Bu konu ile ilgili olarak cinsel terapist Helen Kaplan’ın (1983,s.218) ileri sürdüğü görüşe göre kadınlara yönelik düşmanca duygu ve kızgınlık sorunları, yakın temastan, bağlılıktan ve hazdan duyulan korkular özellikle yaygın olabilir.
            Buna karşıt bir görüş ise kişinin bir cinsel eşle seks yapmak yerine kendine dokunma(mastürbasyon) yönünde bir erotik tercihi olduğu için cinsel birleşme esnasında orgazma yetecek kadar uyarılmadıkları şeklindedir.
            Benim klinik tecrübelerime göre yetişme koşulları ve bazı raslantısal durumlar nedeniyle kişinin cinsel haz  duyumlarının ilk cinsel aktivitelerde vücuduna nasıl  kodlandığı önemlidir. Örneğin şartlar ve yetişme koşulları nedeni ile ilk cinsel haz doyumları vücudunda vajinanın dışındaki aktivitelerle kodlanmışsa kişi için benzer aktiviteler uyarıcı geldiğinden süreç bu şekilde kendini devam ettirebilmektedir.
            Sonradan gelişmiş erkek orgazm bozukluğunun altında güncel psiko sosyal psiko seksüel travmalar,  eşle ilişkide yaşanan ciddi evlilik sorunları yatıyor olabilir. Cinsel ilgi ve isteği azaltan depresyon altta yatan diğer bir neden olabilir.
            Geç boşalma sorunu yaşayan erkekler eşli cinsel aktiviteler konusunda yeterince iştahlı olmayabilir. Bu erkekler eşli cinsel aktivitelerden ziyade kendi elleri ile olan cinsel uyarımı tercih edebilirler, yani kendi kendisine yönelme  eğiliminde olabilirler.
            İlk bakışta partnerleri bu erkekleri bencil olarak algılayabilse de  bu erkekler bencil değildir. Partnerlerini memnun etmekle sanılandan çok daha fazlasıyla ilgilidir.
Bu da onların  yeterli cinsel tahrik duygusunu yaşamalarını engelleyerek orgazm olmalarını geciktirir ya da erteler.

GEÇ BOŞALAMANIN ÇÖZÜMÜ
            Bütün cinsel terapilerde olduğu gibi geç boşalma terapisinde de eş desteği çok önemlidir. Bu nedenle diğer eşinde terapi sürecine dahil edilmesi süreci ve sonucu olumlu yönde etkiler.
            Geç boşalmada altta yatan nedenselliğe göre  bir sağaltım formülasyonu izlenir. Eğer eşle ilişkiler önemli bir neden gibi görülüyorsa evlilik terapisi cinsel terapiye dahil edilir. Bilinç dışı dinamik çatışmaların iş başında olduğu anlaşılırsa bireysel cinsel terapi seçeneği düşünülür. Ya da geç boşalmanın orta ve hafif formları söz konusu ise her iki eşin katılımını gerektiren klasik cinsel terapi uygulanması yeterlidir. Kısacası geç boşalmada altta yatan nedenselliğe göre cinsel terapi, evlilik terapisi, bireysel cinsel terapi klasik cinselterapi seçeneklerinden biri veya bir ikisi kombine olarak uygulanabilir.
            Geç boşalma cinsel terapisinde halen erkekte orgazmla sonuçlanan cinsel aktivite ne ise başlangıç noktası olarak oradan başlanır. Bu başlangıç  noktasından yola çıkarak vajina içinde orgazma adım adım yaklaşan aşamalı bir süreç izlenir. Cinsel terapide kilit nokta cinsel hazın içine dahil edildiği partnerli cinsel aktiviteye odaklanmaktır.
            İlk önce altta yatan çatışmalar fark edilip ayırt edilerek çözümlenmelidir. Geç boşalan erkeklerin geliştirdikleri çok önemli tetikleyici savunmanın ardında bazı olgularda partner ilişkileri yatmaktadır. Kişinin rahatlayıp haz verici bir cinsel deneyim yaşayabilmesi için ilişkideki bilinç dışı ilişki sorunlarının çözümlenmesi gerekir.
            Geç boşalmada cinsel terapide bir başka amaç erkeği aşırı kontrol ihtiyacından muaf tutmaktır.
            Geç boşalan erkeklerin bazı durumlarda boşalabildikleri bilinmektedir. Cinsel terapide amaç cinsel birleşme esnasında boşalmayı sağlama amacı doğrultusunda süreci organize etmektir. Bu amaçla boşalma tepkisi aşama aşama şekillendirilir.
            Diğer bir amaç erkeğin aşırı derecedeki kontrol ihtiyacını yeniden organize ederek kişinin boşalma reflekslerini engellemeden yerine getirmeyi kendi kontrolüne almasını sağlamaktır.
            Bazı ciddi olgularda bu aşamalı sürecin yanı sıra cinsel terapiye dinamik bilişsel faktörlerde dahil edilir. Yeni bazı olgularda bilinç dışı çatışmalar ve sorunlar üzerinde daha fazla teröpatik çalışma yapılması gerekebilir.
            Sonradan gelişmiş erkek orgazm bozukluğu olgularında çiftin ilişki sorunları üzerinde daha fazla odaklanılması gerekebilir. Bazı olgularda geç boşalma ciddi psiko seksüel travmanın etkisiyle oluşmuşsa öncelikle travma çalışması yapılmalı ve travmaya gereken önem verilerek travmanın etkileriyle ilgilenilmesini gerektiren  dinamik  yönelimli bir yaklaşım gerektirebileceği akılda tutulmalıdır.
            Bir cinsel aktivite eninde sonunda kişiler arası deneyimsel bir süreç olduğundan  çiftin her iki üyesinin de cinsel terapi sürecine katılması ve birbirlerini desteklemesinin terapinin başarısı açısından kıymeti kendiliğinden menkuldür. Boşalmanın gecikmesi ya da boşalma yetersizliği cinsel terapiye mükemmel yanıt verir.
            Cinsel terapi sürecinin özellikle başlangıç aşamasında çiftler bir parça ankisiyete yaşasalar da ilerleyen aşamalarda bunu kendilerinde hissedebilecekleri gibi esasında çiftler için cinsel terapi yolculuğu onları birbirlerine yaklaştıran, cinsel güvenlerini geliştiren çift ilişkilerini derinleştiren birbirlerini en insanca yönleri ile tanıyıp kucaklayabildikleri çok keyifli ve verimli bir yolculuktur.
Kaynaklar:
1- Masters, W.H. and Johnson, U.E.(1970) Human sexual  inadeguacy
2-Kaplan, H.S.(1974) The New sex theropy
3-Keçe, Cem “Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek”  Ütopyagrafik.2008

Shu. Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Terapisti& Cinsel Terapist

Cinsel Danışmanlık ile ilgili Makalelerimiz


   

  Cinsel Terapist,Cinsel Terapi,Erken Boşalma,Geç Boşalma
  Erken Boşalma Terapisti,Erken Boşalma Cinsel Terapisi
  Geç Boşalma (orgazm) bozukluğu, Erken Boşalma Psikoloğu
  Geç Boşalma Terapisi,Evlilik ve Cinsel Terapi,Psikolog
  İstanbul Psikolog,Vajinismus Psikolog,Aile Psikoloğu
  Evlilik Psikolog,Evlilik Psikoloğu,İstanbul aile Psikoloğu,seks bağımlılığı