• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Cinsel isteksizlik Nedir

       Cinsel istek sinir sistemi, endokrin sistem, biyolojik yapı, psikolojik etkenler sosyal ve kültürel yapılar tarafından etkilenen son derece karmaşık bir durumdur.
        Bütün yazarlar cinsel isteğin esas olarak bir içgüdü olduğu konusunda hem fikirdir. Ancak stres, psikolojik travma, ilişki sorunları nasıl uyku düzenimizi, sinir sistemimizi etkiliyorsa aynı şekilde duygusal ve sosyal problemlerin insanın cinsel istek düzeyini etkileyebileceği bilinen bir gerçektir.
        Dünyaca ünlü cinsel terapist Helen Kaplan’a göre cinsel içgüdü çift yönlü bir mekanizmaya sahiptir. Örneğin rahat ve güvenilir bir ortam ile uygun cinsel uyarı (çekici bir partner, duygusal bir ortam, uygun fiziksel temas, hoş bir müzik vb . )cinsel isteği uyandırırken, tersi bir ortam ya da uygun olmayan bir ortam uygun olmayan bir eş, tam tersi yönde cinsel isteği olumsuz bir yönde etkileyebilmektedir.
        DSM_ IV de azalmış cinsel istek bozukluğu, sürekli olarak yineleyici bir bicçmde cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması ya da hiç olmaması olarak anımlanmaktadır.
        Azalmış bir cinsel isteği değerlendirmek son derece incelikli bir iş olup bu konuda cinsel terapistin deneyimli olması esastır. Çünkü isteksizlik kültürel, dini, psikolojik, bedensel, sosyal etkenlerden etkilenmektedir. Bu etkilerden biri ya da birkaçı cinsel isteksizliği başlatıcı sürdürücü, hatta sorunun çözümünü engelleyici olabilir.
        Cinsel isteksizliği değerlendirmede dikkatli ve ayrıntılı bir öykü alınması önemlidir. Bu şikayetle başvuran bir danışana evlilik ilişkisinin nasıl olduğu mutlaka sorulmalıdır. Çünkü istekte azalma temelde olumsuz olan bir ilişkiye tepki de olabilir. Bu nedenle evliliğin yapısı, temel çatışmalar, güç dinamikleri, partnerinin cinselliğe yaklaşımı, cinsel davranış biçimleri, özenli bir şekilde incelenmelidir. Eğer bu alanlarda sıkıntı varsa öncelikle bu sıkıntıların halledilmesi yoluna gidilmelidir.
        Cinselliğin baskılandığı ayıp, yasak, günah mantığı ile yaklaşıldığı toplumlarda cinsel sorunların çıkma olasılığı daha yüksektir. Bu toplumlarda cinsel eğitim de yoktur. Cinsel eğitimin olmaması cinsellikle ilgili yanlış abartılı inanç ve beklentilerin yayılmasına zemin hazırlar. Özellikle kadının cinsel olarak haz almasının fantezi kurmasının, mastürbasyon yapmasının sevişmeye aktif olarak katılmasının ya da cinsel davranışı başlatıcı olmasının ayıp yasak ve günah olarak lanse edildiği kültürlerde büyüyen genç kızlar küçük yaşlardan itibaren cinselliklerini bastırır her türlü cinsel faliyeti kafalarından silme eğilimi gösterir. Hatta kendi cinsel organlarının varlığını bile yadsıyabilirler. Bütün bunların sonucunda kadın önce bedenine, sonra duygularına yabancılaşır. Dolayısı ile cinselliğine de yabancılaşır.
        Klinikte cinsel istek bozukluğu sıklıkla uyarılma ve orgazm bozukluğu ile birlikte görülür. Uyarılma ve orgazm bozukluğu kişinin tekrarlayan olumsuz cinsel deneyimler yaşamasına bu da doğal olarak isteksizliğe yol açar.
        Cinsel isteksizlik birincil cinsel isteksizlik ve ikincil cinsel isteksizlik olarak iki durumda karşımıza çıkar.

Birincil cinsel isteksizlik : Kişi daha önce hiç bir durumda hiç bir partnere asla istek duymamıştır.

İkincil cinsel isteksizlik: Kişi daha önce başka bir durumda istekli olmuştur. İsteksizlik sonradan ortaya çıkmıştır.
        Cinsel isteksizlik ilk ergenlik döneminde başlayabileceği gibi yaşamın her hangi bir döneminde sonradan da başlayabilir yahut ta isteksizlik belli bir durum ve kişiye karşı durumsal olarak ta ortaya çıkabilir.
        Değerlendirmede isteksizliğin birincil mi? ikincil mi? Veyahut durumsal mı? olduğunun ayrımı iyi yapılmalıdır. Çünkü tedavi yaklaşımı buna göre inşa edilecektir.
        Cinsel istek konusunda vurgulanması gereken diğer bir konu cinsel isteğin bir standardının olmadığı ve kişiden kişiye değişeceği gerçeğidir.

CİNSEL İSTEKSİZLİKTE NEDENLER
        Cinsel isteksizliğin bireysel dinamiğinde kişinin kendini cinsel haz yaşamaya bırakma konusunda bilinç dışı karmaşık çatışmalar yatıyor olabilir. Bu çatışmalar zarar görmeye dair derin korkular, suçluluk duyguları, yakınlık korkusu, kontrolünü kaybetme korkusu olarak sıralanabilir.

        Karşı cinsten kişilere ya da belli bir kişiye karşı hissedilen bilinç dışı husumet duyguları, reddedilme korkusu, kişinin kendisini duygularına ve duyumlarına bırakmasını engeller. Kişinin sistemine bu duygular hakimse cinsel isteksizlik bu duygulara karşı bir savunma manevrasıdır. işte bu savunma manevraları kişiyi cinsel uyarı ve cinsel haza uygun tepkiler vermesinden alıkoyar. Yani kişi yeterince uyarılmaktan kaçınabilir. Farkında olmadan partnerine karşılık vermekten kendini alıkoyabilir.
        Cinsel isteksizliğin önemli nedenlerinden biride partner reddidir. Cinsel isteksizlik yaşayan bazı kişiler eşlerine karşı hissettikleri yoğun öfke duygularının farkında bile olmayabilirler. Kendilerini anlaşılmamış, eleştirilmiş, kandırılmış hissederler. Oysa bu duyguların varlığı partnerlerin birbirlerine verdikleri cinsel cevapları engeller. Bu gibi durumlar cinsel isteğin önünde kişinin kendi kendine baş edemediği duygular hakimdir.
        Yani cinsel isteksizliğin altında karmaşık iç dinamik etkenler, evlilik sorunları, hatırı sayılır derecede rol oynar . Çiftin evlilik ilişkileri sorunludur. İlişki duygularına kırgınlık , kızgınlık, umutsuzluk gibi olumsuz duygular hakimdir. Bu kırgınlık ve kızgınlığın altında güç mücadeleleri, çocukluk döneminde ebeveynlerle yaşanmış olumsuz ve çözümlenmemiş etkileşimlerin eşe yansıtılması, bağlanma sorunları, reddedilmeye aşırı duyarlılık, karşılıklı birbirini suçlama depresyon, eleştiri ihmal ve istismar yatıyor olabilir.
        Cinsel istek kaybı duygusal sosyal sorunlardan kaynaklanabileceği gibi alkol ve madde kötüye kullanımı, endokrin hastalıklar, ilaçların yan etkileri gibi tıbbi nedenlerden de kaynaklanabilir.
        Cinsel isteksizliğe neden olan iç dinamik etkenler ya da kişiler arası etkileşimsel nedenler kişide başkalarından ve partnerinden gizlediği cinsel kaçınma davranışlarına, partnerin ve partnerle ilgili etkileşimin olumsuz yönlerine odaklanmaya, sevişme öncesi, sırası ve sonrasında stres yaratan sorunları takıntı haline getirerek sorunu daim kılmaya neden olur. Bunların yanına başaramama korkusu, cinsel deneyimler sırasında yeterli dokunsal ya da duyumsal uyaranlardan kaçınma, erotik fantezileri bastırma ve yadsıma da eklenir. Dolayısı ile tedavide bu etkenleri fark etmek ayırt etmek çok ince bir çizgidir. Çünkü tedavi bu etkenler ışığında formüle edilir.
        Klinikte bu sorunla ilgili en çok başvuru nedeni çiftler arasında istek düzeyinde belirgin bir farklılığın bulunmasıdır. Çift bu konuda bir türlü denge oturtturamaz. İlk başlarda anlaşmazlık minik boyutta olsa bile zamanla büyür ve çiftin gerginleşmesine neden olur. Yani isteksiz olan eş daha isteksiz olmaya istekli olan eş de daha çok istekli olmaya başlar. Diğer bir başvuru nedeni danışan bunu kendi kendine fark etmiş olabilir ya da partneri tarafından getirilmiş olabilir veyahut ta çift karşılıklı olarak daha fazla arzu duymak için başvurmuş olabilirler.
        Cinsel isteksizlik aynı zamanda diğer cinsel foknsiyon bozuklukları ile aynı zamanda görünebilir . Örneğin ağrılı cinsel ilişki, uyarılma ve orgazm bozuklukları, erken boşalma, geç boşalma, sertleşme vb. Bu sorunlar yalnız kişinin kendisinde değil eşinde de arzunun olumsuz yönde etkilenmesine yol açabilir. Örneğin eşinde orgazm sorunu olan bir erkek bunu sağlamak için çok çaba sarf etmesine karşılık alamayınca kırgınlık yaşayabilir. Partneri hevesli olsa bile cinselliğe ilgisi azalabilir. Hatta ilgisini kaybedebilir. Yine aynı şekilde partneri sertleşme sorunu ile cebelleşen bir kadın başlangıçta ilgisini korusa bile zamanla istek sorunu yaşar hale gelebilir.
        İsteksizlik bedeli ağır olarak algılanan engelleyen bir ilişkiye karşı bir savunma bir tepki de olabilir. Aynı şekilde kişi iyi bir cinselliğin kendisini bağımlı kılacağını kontrolünü yitireceğini düşünüyor da olabilir. Bazen de ilişkide yaşanan kızgınlık, gerginlik, suçluluk
ve utanmanın simgesel bir dışavurumu olabilir.
        Kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen isteksizlik nedenlerinden biri performans baskısıdır. Kadın da erkekte ilişki sırasında yetersiz olmaktan korkar. Ancak eşlerden her biri kendi korkusunun baskısından diğerinin de kendisi gibi olduğunu onun da bir yüreği olduğunu dolayısı ile onun da kendisi gibi yetersiz kalmaktan korktuğunu gözden kaçırır. Genel olarak erkekler yeterli sertliği sağlayamamak sürdürememek yada partneri orgazm olmadan boşalmaktan korkarken kadınlar hızlı uyarılmamak orgazm olmamak ya da geç orgazm olmaktan korkar. Hal böyle olunca bu korkular cinsel isteği olumsuz yönde etkileyebilir.

ÇÖZÜMÜ
       
Cinsel isteksizliğin altında hangi sebeplerin yattığı hızla araştırılıp ortaya çıkarılmalıdır. Eğer organik sebeplerden şüphe ediliyorsa danışan konunun uzmanına havale edilerek uygun yardımı alması sağlanmalıdır.

        İsteksizliğin psikolojik ya da kişiler arası ilişkilerden kaynaklandığı düşünülüyorsa alta yatan olumsuz duygular aranıp bulunmalıdır.
        Genellikle bu duygular kızgınlık, utanma, korku, suçluluk ve endişedir. Danışanın azalmış cinsel istek sorunu ile duyguları arasındaki bağlantıyı bulup ortaya çıkarmak zaman ve emek harcamayı gerektirir. Örneğin utanma fantezilerden, tutkulardan, kendi vücudundan, geçmiş deneyimlerinden, reddedilmekten, ebeveynlerinden utanma şeklinde olabilir.
        Danışana iyi bir ruhsal sosyal bilgilendirme, iyi bir cinsel bilgilendirme yapılmalıdır. Terapide bu bilgi aceleye getirilmeden özenle verilmelidir. Pek çok insan için cinsel isteksizlik kişinin kendi cinselliğini algılama şeklinden kaynaklanan endişelere karşı bir savunma şeklidir. Bilinçli ya da bilinçdışı çoğu durumda kişinin cinsel fantezilerine, arzularına izin vermesi onun kaygılanmasına yol açar. İşte cinsel arzunun azalması bu iç çatışmaların kişiyi rahatsız etmemesine hizmet eder. Bu noktada cinsel terapistin görevi danışanın bunu bilinçli mi? yoksa bilinç dışı mı? yaptığını bulup ortaya çıkarmak ve bundan sonra danışanın alta yatan güçlü duyguları kabul etmesini ve bilinçli karar vermeye doğru yol almasını sağlamaktır. Ardından danışanın neden bu karaları vermek zorunda olduğu hangi deneyimleri yaşadığı ve başka hangi farklı seçenekleri olduğu konusunda ona yardım etmek gelir.
        Bazı cinsel isteksizlik türleri erken boşalma orgazm olamama gibi cinsel fonksiyon bozuklarının sonucu ortaya çıkan kızgınlık gerginlik ve utanmanın dışa vurumudur. Bu tür durumların varlığında cinsel terapist danışanın bu dinamiklerinin altında yatan duygu ve düşüncelerine uygun bir strateji ile karşı çıkmalıdır. Yani danışan cinsel sorunum nedeni ile haz olamıyorum ya da partnerime haz veremiyorum şeklinde düşünebilir. Kadın ve erkek ereksiyon, vajen içine boşalma, ya da orgazm olmadan da cinsellikten haz alabilirler. Terapist danışanı bulunduğu noktada olduğu gibi karşılayıp hem istek sorunun hem de diğer işlevsel sorunun giderilmesine yardımcı olur.
        Her insanın arzu ve uyarılma konusunda kendine özgü istediği şeyler vardır. Danışanla bu konularda çalışarak onun kendi istediği şeyleri keşfetmesine yardımcı olunmalıdır. Böylece danışanın incitici deneyimler yaşamasının yerine ödüllendirici deneyimler yaşamasının trafiği açılmış olur.
        Tedavi sürecinde mutlaka çift iletişimi ve etkileşimi üzerinde durulmalıdır. İyi iletişim cinselliği daha haz verici hale getirir. Kişinin kendisini yalnız ve gergin hissetmesini engeller. Çifttin ilişki duygusunu güçlendirir.
        Terapist tedavi sürecinde cinselliğe esnek duyarlı ve bireyi eksen alan bir yaklaşımla ilerlemelidir. Danışanlar değişme korkusu, kaygı, kendilerinin cinsellik hakkındaki ayıp günah inançları nedeni ile direnç gösterebilirler. Böyle durumlarda terapist insanların cinsel varlıklar olarak yaratıldığını, cinselliğin insanın en insanca tarafı olduğunun; sorumluluk, onaylama dürüstlük gibi insani değerlerle örtüşüyor olduğunun altını mutlaka çizmelidir. Cinsel terapist böylece çiftlerin zorlayıcı olmalarından çok cinselliği onaylayıcı kılmalarına doğru yol almalarına hizmet etmiş olur.
        Tedavide kişinin cinsel duyumlarına duyarlı hale gelebilmesi için rahat ve gevşemiş bir halde ve endişesiz bir ortamda yeterli seviyede arttırılmış cinsel uyarıya cevap verebilmesi hedeflenir. Kişinin duygularına ve duyumlarına odaklanması önemlidir Ancak duygulara ve duyumlara odaklanma çalışması çifttin birbirlerini desteklemesi ve uyum içinde iş birliği yapmalarını gerektirir. Yani tedavi sürecinde çifttin birbirlerini desteklememesinin telafisi yoktur. Haliyle kişilerin sağaltım sürecinde verdiği tepkiler tedavi başarısını doğrudan etkiler. Kısacası partnerler arasında destekletici bir yapı oluşturma tedavinin en önemli ayaklarından biridir.
        Cinsel isteksizlik yaşayan pek çok kadının kendi cinsel doyumunu ihmal edip eşininki ile daha çok ilgilendiği gözlenir. Bu kişiler partnerin onu sevmeyeceği, çekici bulmayacağı ve kendisini duygusal olarak kabul etmeyeceği ya da kendi beden imajına karşı olumsuz duyguları vardır. Bu duygular kişinin kaygı yaşamasına neden olur. Böyle düşünen birinin cinsel isteğinde azalma olması son derece anlaşılır bir şeydir. Bu nedenle tedavide kişinin özgüveni cinsel güveni ve beden imajı konularının üzerinde özenle durulması kaçınılmaz olup buralarda gerekli çalışmaların yapılarak köprünün iyice döşenmesi gerekir.
        Çiftin cinsellikle ilgili tutumları, inançları tartışmaya açılır. Kişinin cinsellikle ilgili olumsuz duyguları ile baş edebilmesine yardımcı olunur. Cinselliğin doğal ancak öğrenilebilen geliştirilebilen bir şey olduğunun altı çizilir. Çifttin cinsellikle ilgili yanlış, eksik, abartılı davranışları ve ilişki kalıpları düzeltilmelidir. Diğer taraftan evlilik problemleri cinsel terapi sürecini olumsuz şekilde etkileyebilir. İyi bir cinsel yaşam için iyi bir evlilik yaşamının gerekli olduğundan hareketle gerektiği zaman çift terapisi sürece dahil edilmelidir.
        İsteksizlik en genel anlamı ile bağlantısız kalmaktır. Bağlantısız kalmayı tercih ve tavsiye etmiyoruz. Cinsellik kadın ve erkeğin hayatına anlam katan engin bir potansiyeli içinde barındırır.
Bağlantısız kalmayın!

Shu. Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Danışmanı & Cinsel Danışman

Cinsel Danışmanlık ile ilgili Makalelerimiz


Aile Terapisti, Evlilik Terapisti,İlişki Terapisti
Cinsel Terapist, Cinsel Sorunlar, Cinsel İsteksizlik
Erk
Aile Terapisti Evlilik Terapisti
İlişki Terapisti,Aile Terapisti Beşiktaş,Cinsel Terapist Beşiktaş,Cinsel Terapist,Vajinismus Beşiktaş, Cinsel Terapist Taksim,Kadıköy Cinsel Terapist,Üsküdar Cinsel Terapist,Ümraniye Cinsel Terapist,Pendik Cinsel Terapist
Tuzla Cinsel Terapist,Erenköy Cinsel Terapist Suadiye Vajinismus,kadıköy terapist,Ataşehir Terapist,
ümraniye Terapist, Acıbadem Terapist,Adapazarı Terapist,Anadolu yakası terapist,
Kadıköy Çocuk Terapisti Suadiye Evlilik Danışmanı,Maltepe Çocuk Terapisti,Üsküdar Çocuk terapisti
Ümraniye Çocuk Terapisti,Pendik çocuk terapisti,Tuzla çocuk terapisti,Fenerbahçe Kızıltoprak Cinsel Terapist
Erenköy çocuk terapisti,
Maltepe çocuk terapisti,terapist
kadıköy çocuk psikoloğu,Üsküdar çocuk psikoloğu,Ümraniye çocuk psikoloğu,Pendik çocuk psikoloğu
Tuzla çocuk psikoloğu,Erenköy çocuk psikoloğu,Maltepe çocuk psikoloğu,
Anadolu yakası pedagog

Anadolu yakası çocuk pedagogu,Anadolu yakası çocuk terapisti
Anadolu yakası çocuk psikoloğu,Cinsel Sorunlar,Ataköy Cinsel Terapist,Ataköy Vajinismus Terapisti
Cinsel İsteksizlik,Merter  Vajinismus,Erken Boşalma Sınav Kaygısı Çocuk Psikoloğu Çocuk Terapisti
Ergen Psikoloğu Ergen Terapisti,İstanbul Psikolojik Destek Eşcinsellik
Psikolojik Destek İstanbul,Maltepe Aile Danışmanı,Kozyatağı Aile Danışmanı
Boştancı Aile Terapisti,Kartal Evlilik Danışmanı,
İstanbul Yaşam Koçu,Yaşam Koçu İstanbul,İstanbul Vajinismus Tedavi Merkezleri,İstanbul Vajinismus,ilk Gece Korkusu,Vajinismus Çaresi,Vajinismusu yenenler,Vajinismus Kadınlar Kulübü,Vajinismus ,Şirinevler Vajinismus,Bakırköy Vajinismus,Güngören Vajinismus,Bahçelievler Vajinismus

Vajinismus Terapisi,Aksaray Laleli Vajinismus,Vajinismus Tedavi Merkezi İstanbul,İncirli Vajinismus,Şişli Vajinismus,Mecidiyeköy Vajinismus,cinsel sorun,cinsel sorunlar
Vajinismus İstanbul,Cevizli Vajinismus,Gaziosmanpaşa Vajinismus,Eyüp Vajinismus,Kocasinan Vajinismus
Cinsel Terapi Merkezi İstanbul,Avcılar Vajinismus,Beylikdüzü Vajinismus,Zeynep Kamil Vajinismus
Cinsel Danışman,Esenler Vajinismus,Esenler Cinsel Danışman,cinsel terapi eğitimi
Cinsel Terapist İstanbul,Bulgurlu Vajinismus,Çamlıca Vajinismusİkitelli Vajinismus,Kurtköy Vajinismus
Cinsel Terapi İstanbul,Bahçeşehir Vajinismus,Cinsel Terapist Bahçeşehir,Fatih Vajinismus,Fatih Cinsel Terapist
Cinsel İsteksizlik,Cinsel Problemler,Cinsel Sorunlar,Çocuk Ergen Danışmanı,Öfke Kontrolü,Evlilikte Öfke Kontrolü
Çocuk Ergen Terapisi,Cinsel Fobi,Cinsel Yönelim Bozukluğu,Cinsel Fobiler,Cinsel Terapi İstanbul,Evlilik Danışmanı İstanbul,Evlilik Terapisi ,Evlilik Terapisi İstanbul,Aile Danışma,Aile Danışmanıı,Evlilikte Öfke kontrolü
Öfke Konrolü,
Aile Danışma Merkezi İstanbul,Aile Danışmanı İstanbul,Aile Terapisti İstanbul

Aile Terapisi İstanbul,Psikolog İstanbul Avrupa Yakası,Psikolog İstanbul Anadolu Yakası
Psikolog İstanbul,İstanbuldaki İlişki Terapistleri,İstanbuldaki Evlilik Terapistleri
İstanbuldaki Aile Danışma Merkezleri,İstanbuldaki Aile Terapistleri
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri,İstanbuldaki Psikologlar,psikolog kadıköy,kadıköyde psikolog,Kadıköy psikolog randevu,Sancaktepe psikolog,suadiye psikolog,Sultanbeyli psikolog,Adalar psikolog,Zeytinburnu psikolog,Üsküdar psikollog,Tuzla psikolog,şile psikolog,Sarıyer psikolog,Pendik psikolog,Erenköy psikolog,Maltepe psikolog,Fatih psikolog,Küçükçekmece psikolog,Güngören psikolog,Kağıthane psikolog,Kartal psikolog,Esenyurt psikolog,Esenler psikolog,Çatalca psikolog,Gaziosmanpaşa psikolog,Bayrampaşa psikolog,Beşiktaş psikolog,Beyoğlu psikolog,İstiklal caddesi psikolog,Avcılar psikolog, bağdat caddesi psikolog,Bağdat caddesi psikolog randevu,Psikolog Bağdat caddesi,Arnavutköy psikolog,Kocaeli psikolog,Bağcılar psikolog
İstanbulda Psikolojik Danışmanlık Merkezi,İstanbulda Aile Terapisti,psi
İstanbulda Aile Terapisi,İstanbulda Psikolog Fiyatları,İstanbulda Psikolog Arıyorum,Psikolojik Danışma Merkezi
İstanbulda Psikolog,Erken Boşalama,Erken Boşalma Terapisi,Cinsel Problemler,Kozyatağı Cinsel Terapist
İstanbulda Psikolog Adresleri,Bostancı Cinsel Terapist,Kartal Cinsel Terapist,Kurtköy Cinsel Terapist
İstanbul Avrupa Yakası Psikolojik Danışmanlık Merkezi,İstanbul Anadolu Yakası Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbul Avrupa Yakası Aile Terapisti,Psikolojik danışman Kadıköy,İstanbul Anadolu Yakası Aile Terapisti,İstanbul Avrupa Yakası Psikolog,İstanbul Anadolu Yakası Psikolog,İstanbul Psikologlar Listesi
İstanbul Psikolojik Danışmanlık Merkezleri,İstanbul Psikolojik Danışma Merkezi
İstanbul İlişki Terapisti,İstanbul İlişki Danışmanı,İstanbul Evlilik Danışmanı,İstanbul Evlilik Terapisti
İstanbul Aile Danışma Merkezleri,İstanbul Aile Danışmanlığı,İstanbul Aile Danışma Merkezi
İstanbul Aile Terapisti,İstanbul Psikologları,İstanbul Psikoloji,İstanbul Psikolog,Öfke Kontrolü,Sınav Kaygısı
Psikoterapist,Psikoterapi,Orgazm Bozukluğu,Ağrılı Cinsel İlişki,İstanbul vajinismus,Yalova vajinismus
Tekirdağ vajinismus,Kırklareli Vajinismus,Kocaeli vajinismus,Adapazarı vajinismus
Gebze vajinismus,Çocuk psikolğu İstanbul,Çocuk psikoloğu Anadolu yakası,Psikolog Anadolu yakası
Uzman psikolog Anadolu yakası,Pedagog Anadolu yakası
Erken Boşalıyorum,Cinsel Terapi Eğitimi,Eşcinsellik Terapisi,Cinsel Uyarılma Bozukluğu
Cinsel terapist Anadolu yakası,Cinsel İşlev Bozukluğu,Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel isteksizlik,Orgazm sorunları,Erken Boşalma,Sertleşme Sorunu,Erkeklerde Sertleşme Sorunu
Erken Boşalmanın Nedenleri,Kadınlarda Cinsel Soğukluk Nedenleri
Kadında cinsel isteksizlik,Sertleşme Sorunu İlaç,Cinsel Terapi,Cinsel Terapist,Ereksiyon Bozukluğu
Erkekde cinsel isteksizlik,Erkeklerde Cinsel İsteksizlik,Kadınlarda Cinsel İsteksizlik
Cinsel sorunlar istanbul,Cinsel Soğukluk,Cinsel İsteksizliğin Nedenleri
Cinsel sorunlar anadolu yakası,Cinsellik Uzmanı,Erken Boşalma Terapisi Tedavisi
Aldama terapisti,Aldatma psikoloğu,
Boşanma terapisti,Yas terapisi istanbul
Yas terapisi kadıköy,Çocuk ve boşanma,Boşanma ve çocuk,Çocuk Gözünde Boşanma,Başakşehir Beylikdüzü

Sentez İstanbul Cinsel Terapi Merkezi, Cinsel Tedavi, Psikolog İstanbul, Psikolog Kadıköy, Bayan Cinsel Terapist

en Boşalma, Sınav Kaygısı vjinismus terapisti
anadolu yakası vajinismus terapisti,bayan vajinismus terapisti
gecikmişkonuşma,çocuklarda gecikmiş konuşma
evlilikte kıskançlık, Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti
Ergen Psikoloğu, Ergen Terapisti,İstanbul Psikolojik Destek
Psikolojik Destek İstanbul, Psikolog erenköy
psikolog Kadıköy, psikolog Maltepe, psikolog Üsküdar
Psikolog Ataşehir, psikolog acıbademPsikolog kozyatağı
psikolog pendik, psikolog tuzla, psikolog ümraniye
psikolog şişli,İstanbul Yaşam Koçu, Yaşam Koçu İstanbul
İstanbul Vajinismus Tedavi Merkezleri,İstanbul Vajinismus
ilk Gece Korkusu, Vajinismus,Cinsel Soğukluk
İlk Gece Korkusu,İlk Gece Hikayesi,Vajinismus nasıl yenerim
Vajinismus Aksaray,Vajinismus Taksim, Vajinismus Terapisi
Vajinismus Tedavi Merkezi İstanbul, Vajinismus İstanbul
Cinsel Terapi Merkezi İstanbul, Cinsel Danışman
Cinsel Terapist İstanbul, Cinsel Terapi İstanbul
Cinsel İsteksizlik, Cinsel Problemler, Cinsel Sorunlar
Çocuk Ergen Danışmanı,Çocuk Ergen Terapisi
Cinsel Fobi, Cinsel Fobiler, Cinsel Terapi İstanbul
Evlilik Danışmanı İstanbul, Evlilik Terapisi
Evlilik Terapisi İstanbul, Aile Danışma, Aile Danışmanıı
Öfke Konrolü, Aile Danışma Merkezi İstanbul
Aile Danışmanı İstanbul, Aile Terapisti İstanbul
Aile Terapisi İstanbul, Psikolog İstanbul Avrupa Yakası
Psikolog İstanbul Anadolu Yakası,Psikolog İstanbul
İstanbuldaki İlişki Terapistleri,İstanbuldaki Evlilik Terapistleri
İstanbuldaki Aile Danışma Merkezleri,İstanbuldaki Aile Terapistleri
İstanbuldaki Psikolojik Danışmanlık Merkezleri,İstanbuldaki Psikologlar
İstanbulda Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbulda Psikiyatri Doktorları,İstanbulda Psikiyatri Merkezleri
İstanbulda Psikiyatrist,İstanbulda Aile Terapisti
İstanbulda Aile Terapisi,İstanbulda Psikolog Fiyatları
İstanbulda Psikolog Arıyorum,İstanbulda Psikolog
İstanbulda Psikolog Adresleri,İstanbul Avrupa Yakası Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbul Anadolu Yakası Psikolojik Danışmanlık Merkezi
İstanbul Avrupa Yakası Aile Terapisti,İstanbul Anadolu Yakası Aile Terapisti
İstanbul Avrupa Yakası Psikolog,İstanbul Anadolu Yakası Psikolog
İstanbul Psikologlar Listesi,İstanbul Psikolojik Danışmanlık Merkezleri
İstanbul Psikolojik Danışma Merkezi,İstanbul İlişki Terapisti
İstanbul İlişki Danışmanı,İstanbul Evlilik Danışmanı
İstanbul Evlilik Terapisti,İstanbul Aile Danışma Merkezleri
İstanbul Aile Danışmanlığı,İstanbul Aile Danışma Merkezi
İstanbul Aile Terapisti,İstanbul Psikologları
İstanbul Psikoloji,İstanbul Psikolog
Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı,Psikoterapist
Psikoterapi, Orgazm Bozukluğu, psikolop kadıköy, psikolog pendik
psikolog erenköy, psikolog çekmeköy, psikolog ümraniye
psikolog bakırköy, psikolog üsküdar, vajinismus kadıköy
vajinismus pendik, vajinismus ümraniye, vajinismus erenköy
vajinismus çekmeköy, vajinismus tuzla, psikolog tuzla
cinsel terapist tuzla, cinsel terapist pendik
cinsel terapist kurtköy, psikolog kurtköy
psikolog Ataşehir, vajinismus Ataşehir
cinsel terapist ataşehir, çocuk psikoloğu kadıköy
pedagog kadıköy, anadolu yakası aile terapisti
anadolu yakası evlilik danışmanı,anadolu yakası cinsel terapist
anadolu yakası evlilik terapisti, anadolu yakası çocuk ergen danışmanı
anadolu yakası çocuk ergen terapisti, eşler arası çatışma
boşanma ve çocuk, Çocukta kekemelik, vajinismus istanbul
istanbul vajinismus, vajinismus gebze, vajinismus adapazarı
vajinismus tekirdağ,vajinismus silivri, vajinismus izmit
vajinismus kocaeli, cinsel isteksizlik kadıköyCinsel Sorunlar,Ataköy Cinsel Terapist,Ataköy Vajinismus Terapisti, Cinselİsteksizlik,Merter Vajinismus
Erken Boşalma, Sınav Kaygısı,Çocuk Psikoloğu, Çocuk Terapisti, Ergen Psikoloğu
Ergen Terapisti,İstanbul Psikolojik Destek, Psikolojik Destek İstanbul,İstanbul Yaşam Koçu Ataşehir Cinsel Danışman
Avcılar Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog,
Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti,Arnavutköy,Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti,Bağcılar Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Bahçelievler Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist,
Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Bakırköy     Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog,
Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Başakşehir Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Beşiktaş Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Bayrampaşa Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog,
Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Beykoz Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Beyoğlu Aile Evlilik
terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman,
Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti
Beylikdüzü Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Çatalca Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Çekmeköy Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Büyükçekmece Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist,
Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Başakşehir Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti  Kadıköy Aile Evlilik
terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman,
Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti
Kartal Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Maltepe Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Küçükçekmece Aile
Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel
danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Pendik Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog,
Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık
Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Sarıyer Aile Evlilik
terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman,
Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti
Tavsiye Eyüp Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Silivri Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye
Sancaktepe Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Şile Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Tuzla
Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı
Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Erenköy Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye  Üsküdar
Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Acıbadem Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye
Ümraniye Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile
danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi,
Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Koşuyolu Aile Evlilik terapisti, Cinsel
terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı Cinsel danışman, Psikolojik danışman,
Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik terapisti, Aile Terapisti Tavsiye Altunizade
Aile Evlilik terapisti, Cinsel terapist, Psikolog, Pedagog, Aile danışmanı
Cinsel danışman, Psikolojik danışman, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Evlilik
terapisti, Aile Terapisti Tavsiye
Göktürk Merkez, Güzeltepe, İslambey, Karadolap, Mimar Sinan Paşa, Mithatpaşa,
Nişanca, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtar Ağa, Topçular, Yeşilpınar
FATİH: Abdi Çelebi, Abdi Subaşı, Ali Fakih, Arabacı Beyazıt, Arpa Emini, Atik
Mustafa Paşa, Avcıbey, Babahasan Alemi, Balat Karabaş, Beyazıt Ağa, Beyceğiz,
Canbaziye, Cerrahpaşa, Çakırağa, Davutpaşa, Deniz Abdal, Derviş Ali, Ereğli,
Fatma Sultan, Guraba Hüseyin Ağa, Hacı Evhaddin, Hacı Hamza, Hacı Hüseyin Ağa,
Hamamı Muhittin, Haraççı Kara Mehmet, Hasan Halife, Hatice Sultan, Hatip
Muslahittin, Haydar, Hızır Çavuş, Hoca Üveyz, Hüsam Bey, İbrahim Çavuş, İmrahor,
İnebey, İskender Paşa, Kariye, Kasap Demirhun, Kasap İlyas, Kasım Güranı, Katip
Muslahittin, Keçeci Karabaş, Keçihatun, Kırk Çeşme, Kirmasti, Koca Dede, Koca
Mustafa Paşa, Küçük Mustafa Paşa, Kürkçübaşı, Melek Hatun, Mimar Sinan, Molla
Aşkı, Molla Şeref, Muhtesip İskender, Muratpaşa, Müftü Ali, Neslişah, Nevbahar,
Ördek Kasap, Sancaktar Hayrettin, Seyit Ömer, Sinanağa, Sofular, Şeyh Resmi,
Tahta Minare, Tevkii Cafer, Uzun Yusuf, Veledi Karabaş, Yalı GAZİOSMANPAŞA: 50.
Yıl, 75. Yıl, Adnan Menderes, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Bağlarbaşı, Barbaros
Hayrettin Paşa, Boğazköy Merkez, Bolluca Merkez, Cebeci, Cumhuriyet, Esentepe,
Fevzi Çakmak, Gazi, Habibler, Haraççı Merkez, Hürriyet, İslambey, İsmet Paşa,
İstiklal, Karadeniz, Karayolları, Karlıbayır, Karlıtepe, Kazım Karabekir, M.
Fevzi Çakmak, Malkoçoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Pazariçi, Sarıgöl, Sultan
Çiftliği, Şemsipaşa, Taşoluk Merkez, Uğur Mumcu, Yavuz Selim, Yeni Mahalle,
Yenidoğan, Yıldız Tabya, Yunus Emre, Zübeyde Hanım GÜNGÖREN: Abdurrahman Nafiz
Gürman, Akıncılar, Gençosman, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak, Mehmet
Nesih Özmen, Merkez, Sanayi, Tozkoparan KADIKÖY: 19 Mayıs, Acıbadem, Atatürk,
Barbaros, Bostancı, Caddebostan, Caferağa, Dumlupınar, Eğitim, Erenköy,
Fenerbahçe, Feneryolu, Fikirtepe, Göztepe, Hasanpaşa, İçerenköy, İnönü,
Kayışdağı, Koşuyolu, Kozyatağ, Küçük Bakkalköy, Merdivenköy, Osmanağa,
Rasimpaşa, Sahrayıcedid, Suadiye, Yenisahra, Zühtüpaşa KAĞITHANE: Çağlayan,
Çeliktepe, Emniyet Evleri, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet,
Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Sanayi, Seyrantepe, Şirintepe,
Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce KARTAL: Abdurrahman Gazi, Atalar,
Aydos Devlet Ormanı, Cevizli, Cumhuriyet, Çavuşoğlu, Esentepe, Eyüp Sultan,
Fatih, Gümüşpınar, Hürriyet, Karlıktepe, Kartal Yeni, Kordonboyu, Kuzudere
Devlet Ormanı, Orhantepe, Orta, Osman Gazi, Petrol İs, Soğanlık Yeni, Topselvi,
Uğur Mumcu, Veysel Karani, Yakacık Çarsı, Yakacık Yeni, Yalı Yukarı
KÜÇÜKÇEKMECE: Altınşehir, Askeri Bölge, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fatih, Fevzi
Çakmak, Gültepe, Güvercintepe, Halkalı Merkez, İkitelli Atatürk, İkitelli Mehmet
Akif, İnönü, İstasyon, Kanarya, Kartaltepe, Kayabaşı, Kemalpaşa, Söğütlü Çeşme,
Sultan Murat, Şahintepe, Tevfik Fikret, Yarımburgaz, Yeni Mahalle, Yeşilova,
Ziya Gökalp MALTEPE: Altayçeşme, Altıntepe, Aydınevler, Bağlarbaşı, Başıbüyük,
Büyük Bakkalköy, Cevizli, Çınar, Esenkent, Ferhatpaşa, Feyzullah, Fındıklı,
Girne, Gülensu, Gülsuyu, İdealtepe, Küçükyalı, Yalı, Zümrütevler PENDİK: Ahmet
Yesevi, Bahçelievler, Batı, Çamçesme, Çınardere, Doğu, Dumlupınar, Ertuğrul
Gazi, Esenler, Esenyalı, Fatih, Fevzi Çakmak, Güllü Bağlar, Güzelyalı,
Harmandere, Kavakpınar, Kaynarca, Kurtköy, Orhangazi, Orman, Orta, Ramazanoğlu,
Sanayi, Sapan Bağları, Sülüntepe, Şeyhli, Velibaba, Yayalar, Yeni Mahalle,
Yenişehir, Yeşilbağlar SARIYER: Bahçeköy Merkez, Balta Limanı, Büyükdere,
Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çayırbaşı, Darüşşafaka, Emirgan, Fatih Sultan Mehmet,
İstinye, Kireçburnu, Kocataş, Merkez-Dağevleri-Maden, Pınar, Poligon, Ptt
Evleri, Reşitpaşa, Rumeli Hisarı, Rumeli Kavağı, Tarabya-Ferahevler, Yeni
Mahalle, Yeniköy SİLİVRİ: Alibey, Büyük Çavuşlu Merkez, Celaliye, Fatih,
Fevzipaşa, Gümüşyaka Merkez, İsmet Paşa, Kamiloba, Kavaklı Merkez, Mimar Sinan,
Ortaköy Merkez, Piri Mehmet Paşa, Selimpaşa Merkez, Yenimahalle SULTANBEYLİ:
Abdurrahmangazi, Adil, Ahmet Yesevi, Akşemseddin, Battal Gazi, Fatih, Hamidiye,
Hasanpaşa, Mecidiye, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Necip Fazıl, Orhangazi, Şalgamlı
Devlet Ormanı, Teferructepe Devlet Ormanı, Turgut Reis, Yavuz Selim ŞİLE: Ağva
Merkez, Bali Bey, Çavuş, Hacı Kasım, Kumbaba ŞİŞLİ: 19 Mayıs, Askeri Bölge,
Ayazağa, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy,
Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye,
Huzur, İnönü,