• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Evlilik Dışı İlişkiler (Aldatma)

Evlilik Dışı İlişkiler (Aldatma)

         Aldatma sevilen birinin başka bir kişiden hoşlanması, başka birisi ile flört etmesi veya beraber olması durumudur. Kişinin mevcut  ilişkisine yönelik bir tehdit söz konusudur. Aldatmanın bir çok şekli vardır. Şekli ne olursa olsun aldatma çifttin ilişkisini derinden etkiler. Eşlerden birinin aldatmaya kayıtsız kalması çok zordur.
        Aldatmanın nedenleri kadınlarda ve erkeklerde biraz farklılık göstermekle birlikte temelde aynı birleştirici örüntüler tarafından şekillenir.
        Genel olarak kadınlar evliliğinde kendini yalnız hissetme, evliliğin monotonlaşması duygusal yakınlığın olmaması, eşi tarafından ihmal edildiği düşüncesi ya da eşinin dışarıda yaşadığı bir ilişkiye misilleme yapmak ve evlilik dışı ilişkinin getireceği maddi imkanlardan yararlanmak vb. nedenlerle evlilik dışı ilişkiye girebilmektedirler.
        Erkekler ise eşleri ile duygusal yakınlık kurmaktan kaçınma başka kadınlarla birlikte olarak güçlerini ve varlıklarını hissetme, evliliklerinde sorun olmasa bile bu tür ilşkiye olumlu bakan düşünce yapısına sahip olma, eş ile iletişim kuramama, egonun tatmin edilmesi,  hiper seksüelite, manik atak, cinsel sorunlar yaşama gibi nedenlerle evlilik dışı ilişkiye girebilmektedir.
        Kişiye özgü olası bu etkenlerin yanında bazı dış etkenlerde doğrudan veya dolaylı olarak sadakatsizliğe zemin hazırlayabilir.
- Eşlerin yakın çevresindeki insanlar nasıl(Ör.evliliğe değer veren arkadaşlara sahip olmak kişinin evliliğine verdiği değeri arttırır. Tersi durumlarda olumsuz yönde etkiler.
-ilşkiye ayrılan zaman ve enerji.
-işe ve hobilere ayrılan zaman.
-Sitresli ve zor yaşantılar.
-Ekonomik güçlük.
-İş kaybı.
-İş değişikliği.
-Yeni bir yere taşınma.
-Aile üyelerinden birinin fiziksel ya da ruhsal sağlığının bozulması.
-Yeni bir bebeğin dünyaya gelmesi.
-Anne veya babanın kaybı.
-Her hangi bir kaza.
-Kayıpların yıl dönümleri.
Bu gibi dış etkenler ilişkileri güçlendirebileceği gibi zayıflatabilirde. Bu nedenle sadakatsizliği anlamaya çalışırken bu dış etkilerde göz önünde bulundurulmalıdır.
        Bu dış etkenlerin yanında bir de aldatmanın altında yatan iç etkenler (eğilimler) vardır. Bunlar:
“-Merak.
-Fetetmenin zevki.
-Tuzakları kurmak.
-Avı gözetmek.
-Onu yakalama düşüncesi.
-Girişimin zorluğu ya da kolaylığı düşüncesi.
-İşin zor gibi görünmesi olgusu(nesne önce kaçar geriler elde edilemez gibi görünür, sonra yine de elin yakalayabileceği yerde olduğu ortaya çıkar.)
-Düş kırıklığına uğrama isteği.
-Kendini beğenmişlik.
-Bir erkeğin hem cinsleri üzerinde yaptığı etkide çapkınlık sanatındaki üstünlüğün belirleyici oluşu.
-Değişik iç güdüler örneğin zevk.
-Karşılama.
-Etkileme.
-Yeni bir bedenin keşfi.
-Kişinin kendi yeni taraflarını tanıma isteği.
-Avın erkeği yeniden canlandırması.
-Sevgi nesnesine biçim verme isteği.
-Öz severlik, kendinin çeşitli yönlerini çılgınca araştırma.
-Her serüvenin kendisinde bir duyguyu bir davranışı zenginleştireceği düşüncesi”(Girroud,1995
)

        Aldatılan kişide, kişiden kişiye değişmekle birlikte belirli süre dikkatini toplayamama, öfke, üzüntü, huzursuzluk, kızgınlık, uykusuzluk unutkanlık, içe kapanma, dalgınlık ağlama isteği, bir süreliğine günlük işlerini yapamama, kendine olan güvenin azalması ve kendini suçlama gibi belirtiler gözlemlenir. Bunların yanı sıra eşi için özel biri olduğu duygusunun kaybı, düşünce ve davranışlarında kontrol kaybı, adalet duygusunun zedelenmesi, kotrol duygusunu kaybı gibi süreçleri yaşar.
        Eğer ilişkiye devam ediyor ve kiriz iyi bir şekilde yönetilmiyorsa ilişkide şüphe ve güvensizlik kök salmaya başlar. Bazı kişiler acı veren bu dönemi atlatamayarak depresyona girebilir. Eşi kontrol etme ve sorgulama davranışı normal sınırların dışına çıkabilir.
        Sadakatsizliği yapan kişi ise şaşkınlık, çaresizlik, belirsizlik, öfke, yalnızlık, suçluluk ve utanç gibi duyguları karışık bir şekilde yaşar.
        Evlilik dışı ilişki yaşandıktan sonra neler olur? Evlilik mutlaka bitmeli midir?
        Aldatmanın açığa çıkması çift arasında uzun yıllar sonucu oluşan güveni onarılmaz bir biçimde yerle bir edebilir. Buna karşılık aldatmanın ortaya çıkmasından sonra çiftlerin ilişkilerini yeniden inşa ederek hiç beklemedikleri kadar birbirlerine yakınlaşıp bağlandıkları da görülür.
        Kesin olan şudur ki evlilik dışı ilişki çift arasında ciddi bir krize yol açar. Ancak böyle bir ilişkinin yaratacağı kriz evlilik ilişkisini yeniden yapılandırma sürecinin bir başlangıçı olarak da ele alınabilir. Bu sadakatsizliğin acısının ve de özellikle anlamının ne kadar iyi anlaşıldığına ve evlilik dışı ilişki öğrenildikten sonra kirizin eşler tarafından ne kadar iyi yönetildiğine de bağlıdır. Sadakatsizlik öncesi eşlerin ilişkisinin niteliği ,sadakatsizliğe uğrayan eşin bunu nasıl algıladığı ve bu konudaki inanç ve düşünceleri sadakatsizliği yapan eşin tutum ve davranışları ve çevresel destek kaynaklarını varlığı aldatmanın yıkıcı etkilerini azaltan önemli değişkenlerdir. Evlilik dışı ilişkinin çiftin şu anki yaşantısında nasıl bir işlev gördüğü önemlidir. Bu noktada aldatılan eşin olumsuz sağlıklı duyguları ile baş etmesi imkansız gibi bir şeydir. Bu nedenle çift öncelikle mevcut ilişkilerine zarar vermemek ve yaşamlarına mesuliyetsiz devam edebilmek için bir evlilik terapisinden yardım almalıdır.
Ben böyle bir krizi yaşayan çiftlere
-Geleceğe yönelik önemli kararları hemen almamalarını
-İlişkiye daha fazla zarar vermekten kaçınmalarını
-Öncelikle yavaş olmalarını (yavaş olun diyorum çünkü acı tüm mantığı körleştirebilir)
-Yaşadıkları duyguların normal olumsuz sağlıklı duygular olduğunu bilmelerini.
-Ve bu duyguların sonsuza kadar orada kalmayacağını geçici olduklarını ve bu anlamda çifttin zamana ihtiyacı olduğunu bilmelerini.
-Yaşamın uzun olduğunun verecekleri kararlarda bundan on, yirmi yıl sonrasını da hesaba katmalarını.
-Mahremiyet ve gizliliği birbirinden ayrı tutmaya çok ama çok özen göstermelerini tavsiye ederim.
        Gizli bir ilişkinin açıklanmasından sonra ortaya çıkan en zor açmazlardan biri temel sınırların nasıl korunacağı meselesidir. Bazı durumlarda güvensizlik ve kuşku çift ilişkisinin içine girip sonsuza kadar orada kalabilir. Çift aldatma krizinin üstesinden gelmeyi başaramadığında mahremiyet ve gizliliği birbirinden ayırma yeteneğini de kaybeder. Aldatılmış eş kuşku ve tedirginlik yaşar. Bu nedenle eşinin her hareketini kollamaya her suskunluğu tehdit olarak algılamaya başlar. İlişkiyi yaşamış olan eş ise güven inşa etmek için aklına gelen her düşünceyi eşine söyler. Bazı çifter boşanır. Bazıları ise kendilerini bir ömür boyu bu krizin içine hapsederler.

        Evlilik dışı ilişkinin açıklanmasından sonra tekrar güven duygusunun oluşması ve kişinin bağışlanması zaman ister. Çünkü aldatılan eş kendini korumak için şühpecilik ve güvensizliği epey bir süre gündemde tutar.
        Evlilik dışı ilişki çifttin gündemine geldiğinde çiftler benimle ilgilenmiyordu, benim ihtiyaçlarımı önemsemiyordu gibi ifadelerle birbirlerini suçlayabilirler. Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken nokta bu tür ilişkinin anlamıdır.
“Aldatmada evlilik ilişkisindeki mesafe ve uzaklaşmaya öteki ilişkideki cinsellikten çok gizlilik neden olur. Gizlilik aynı zamanda sevgilinin duygusal açıdan daha fazla baştan çıkarıcı görünmesini sağlar. Bir evlilikte mahremiyet potansiyeli ne olursa olsun kişinin bir şey sakladığı yanılttığı koptuğu, aldattığı bir insana kendini yakın hissetmesi olanaksızdır dolayısı ile aldatılan eş git gide uzaklaştırılmış bir konuma düşer.”
        Paradoksal olarak kişinin gizli bir ilişkiye girmesi o kişinin eşini sevmediği anlamına gelmez. Çünkü kişi ilişkinin yapısı gereği bazı şeyleri eşinden sakladığından eşini sevmediği yanılgısına düşebilir. Aslında burada en büyük yanılgı kişinin kendi kendini kandırmasıdır. Buna inanmayanlar eşine doğruyu gizli ilişkide oldukları kişiye yalan söyleyerek durumu test edebilirler. Kısacası evlilik dışı ilişkide kiminle birlikte olunduğundan çok kime yalan söylendiği önemlidir.
        Davranışlarımız temel değer ve inançlarımızı çiğnediğinde bilinç altımız ve de bedenimiz gerçeği araştırır. Bunun çevirisi aldatmanın eninde sonunda insanı kendi kendisi ile bir hesaplaşmaya sevk edeceğidir.
        Evlilik dışı ilişkinin ardından çiftin duygusal bir yoğunluk yaşaması hemen her zaman beklediğimiz biri durumdur. Bu duygusal yoğunluk kaygı güdümlü bir tepkidir. Kaygı güdümlü bu tepkiler ilişki hakkında berrak bir şekilde düşünmeyi desteklemekten çok engellemeye hizmet eder. Bu aldatmanın acısını sindirme sürecinde üzerinde durulması gereken bir konudur.
        Bir çift hem sadakatsizliği yaşayıp hem de yeni bir güven ortamı oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir. Çiftler böyle bir potansiyeli içinde barındırırlar. Bunun için çift kendi ilişkilerini masaya yatırıp kendi ilişkilerinde ne kadar mesafeli olduklarını kabul etmeleri gerekir.
        Bir bakıma herkes ilişkisinin nasıl gittiği konusunda sorumlu sayılır. Ancak çoğu zaman bir eş ne ötekinin doğrudan gizli ilişkisine neden olur ne de bunun olmasını engelleyebilir. Burada önemli olan çiftin gizli ilişkinin açığa vurulmasını daha derin düzeyde doğruyu söyleme ve duygularını dile getirmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanabilmeleridir. Bunu yapanlar tekrar bir güven ortamı oluşturabilirler. Böyle bir yakınlaşma ve açılım bir eşin her zaman güçlü dış cazibelere kapılabileceğinin ve bu olmadan önce birbirleri ile paylaşabilecekleri acık bir iletişim ortamı yaratmış olurlar. Ayrıca duygusallık ve cinsellik konusunda dürüstlüğün olanaklı hale geldiği bir ortam yaratmayı başarmış olurlar. Burada birleştirici örüntü aldatılmak konusunda ayrıntılar her iki tarafa ne kadar acı verse de gerçeklere fantezi ve kurgulardan daha rahat katlanılabileceği bilgisinin akılda tutulması gerektiğidir. Ancak bu tepkiler çok nadir olarak gözlenir. Daha doğrusu bir terapist desteği ile başarılabilir.
        Daha sık gözlemlenen ve tipik olan tepki eşi denetlemek, ya da yemin ettirmek güvenmemek, eşin her şeyini cüzdanını, telefonunu, karıştırmak onu takip etmek, şeklinde olan tepkilerdir. Diğer sık gözlemlediğimiz bir tepki aldatılan eşin eşine ilişkisi hakkında soru sormaması ve buna bir son vermesi için ısrar etmesidir.ve bir daha sadakatsizlik yapmayacağına ilişkin tekrar tekrar yemin ettirmesidir. Bir daha olursa aralarındaki her şeyin biteceğine dair tehdit ederek çizgiyi çekmesidir. Bu tür tepkiler çifttin üzerindeki yıkım duygusunu üzerinden atmalarına yardımcı olmaz.
        Tehditler ve vaatler ne sadakatin güvencesi olabilir ne de güveni güçlendirebilir. Bu türden yaptırımlar katılığı ve kesinliği nedeni ile iletişim hatlarını koparmaya ve, kandırmacayı davet etmeye daha çok hizmet eder.

ANLATMAK YA DA ANLATMAMAK
        Aldatmayı itiraf etmenin bedeli açıktır. Sonuçları anında hissedilir. Anlattıktan sonra kişi eşinin ızdırabı, öfkesi, kendi vicdanı ve vicdansızlığı ile yüz yüze gelir. Aradaki yakınlığı enine boyuna gözden geçirip yeniden inşa etme süreci ile uğraşmak zorunda kalır.
        Kişi anlatmakla iki insan arasındaki doğruluk olanaklarını genişletir. Aynı zamanda ilişki içinde daha büyük bir yakınlaşmaya bütünlüğe derinliğe hem kendi kapısını hem de eşinin kapısını açmış olur.
        Evlilik dışı gizli bir ilişkiyi saklamak ilişki içinde güç fark edilse bile bir soğukluk sapma ve duygusal bir sığlık yaratır. Ahlaki ve vicdani sorunları bir tarafa atsak bile başka biri ile yaşanan bir ilişkiyi saklamak ya da itiraf etmek birinci ilişkide olması istenen ya da kişinin katlanacağı mesafe ile yakından ilgilidir. Eğer kişi söyleyemem bu eşime fazlası ile acı çektirir diyorsa bunun çevirisi onun acısı ile öfkesi ile uğraşmak istemiyorumdur. 
        Bazen çiftlerden biri farkında olmadan katlanamayacağı için evlilik dışı ilişkinin açıklanmaması mesajını verebilir. Bu çift arasında söze dökülmüş ya da dökülmemiş sözleşmeye de bağlıdır. Bu ve benzeri durumlarda çifttin doğruyu olduğu gibi bilmek istememeleri son derece anlaşılır ve insani bir şeydir. Her insan belirli bir incinebilirlik  potansiyelini içinde barındırır.
        Bilinen bir gerçek vardır ki sessizliği uzatmak sonuçta gizliliğe hizmet eder. Bu da sessizliği korumak için yalanı ve kandırmayı getirir. Bu söylediklerimiz sadece evlilik dışı ilişki de değil bir ilişkiyi duygusal olarak acı vererek etkileyen diğer konularda da geçerlidir. Kısacası gizlilik iki insan arsında doğruyu söyleme ve bağlantı olanaklarını daraltır.
        Bazen aldatılan eş kınama, alay etme, ve sessizlik şeklinde tepki verebilir. Kişi olayı ilk öğrendiğinde can havliyle terk etmeyi düşünür. Bunu uygulamak son derece güçtür. İnsanı çok zorlar. Eğer durum çok ciddi ise yapılacak şey terk etmektir şeklinde tepki verilebilir. Kişi hızla temiz biçimde, olaysız acımasızca koparmayı düşünebilir.
        İşler uygulamada pek böyle olmaz. Kadınlar annelerinden, anneleri de kendi annelerinden hem gözünü dört açmayı hem de gözlerini kapatmayı bilmek gerektiğini öğrenmişlerdir. Kadınlar ve erkekler az çok iyi niyet ve az çok ta hilekarca her ikisi içinde daha iyi olacağını düşündükleri bir sürece girerler. Bazıları aldatmaya aynen karşılık verir bu kaba bir çözümdür ve hiç işe yaramaz. Yani terk etmek her zaman kolay bir şey değildir. Maddi bakımdan bağımsız bir kadın artı bir silaha sahip olmakla birlikte bu onu acı çekmekten muaf etmez. Yani terk edip etmeme konusunda gelenek ve görenekler, edinilmiş modeller, ekonomik durum ve bunun gibi değişkenler iş başındadır.

Shu. Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Terapisti &Cinsel Terapist


KAYNAKCA
1- Giroud,Françoise-Levy,Berband Henri “Erkekler Ve Kadınlar”Can Yayınları,1993.
2- Black,Evan Imber. “Aile Sırları”Boyner Yayınları”1998
Aile ve Evlilik Terapisi ile ilgili Makalelerimiz
aile terapisi,aile danışma merkezi,aile psikoloğu, evlilik
uzmanı, anadolu yakası aile

terapisti, aldatılma,boşanma, psikoterapi, psikiyatr, pedagogpsikolog
danışman,hipnoz, kekemelik,okul fobisi,evlilik terapisi,evlilik sorunları,
evlilik danışmanlığı,evlilik problemleri,evlilik danışmanı,kekemelik tedavisi,
istanbul psikolog, terapist, sınav kaygısı,aile danışmanlığı, sanal psikolog,
psikolojik danışmanlık,rehberlik ve psikolojik danışmanlık, online psikolog,
online terapi,psikolojik danışma merkezi,çocuk psikoloji , bireysel  terapi,panik atak tedavisi ,kıskançlık,alt
ıslatma, psikolojik danışmanlık merkezleri, psikolojik danışmanlık
merkezi,psikolojik danışma, aile sorunları,terapi merkezi, online psikolojik
destek ,panik atak terapisi, fobi tedavisi,anksiyete  bozukluğu, ergenlik sorunları ,çift terapisi
, depresyon tedavisi , istanbulda psikolog ,psikolog İstanbul , psikoterapi
merkezi, boşanma kararı ,psikolojik danışman ,psikolojik sorunlar ,psikolojik
tedavi, uzman psikolog,  danışma merkezi
, psikolojik danışma merkezleri, öfke kontrolü ,kardeş kıskançlığı ,boşanma ve
çocuk ,çocuk psikoloğu ,yaşam koçu, psikiyatr nedir ,ergen sorunları , sosyal
fobi tedavisi ,psikoloji nedir, hipnoz İstanbul ,sosyal fobi tedavi ,kekemelik
tedavi ,hipnoz tedavisi ,boşanma nedenleri ,psikoloji merkezleri , ergen
psikolojisi , panik atak tedavi ,psikoloji seminerleri ,obsesif kompulsif
bozukluk ,psikoloji danışma ,psikologlar ,hipnoz teknikleri ,hipnoz yapma
,hipnoz nedir , ünlü psikolog, psikolog adresleri , klinik psikolog ,psikolog
olmak , psikolojik yardım ,psikolojik terapi ,çocuk psikolog ,çocuklarda
psikolojik sorunlar ,konuşma terapisi ,ilişki sorunları ,aldatma psikolojisi,  psikoterapist , evlilik terapisti ,boşanma
sebepleri , aldatma nedenleri , aile danışmanlık ,evlilik terapisi İstanbul , evlilik
psikoloğu İstanbul , eş terapisi, yetişkin psikolojisi ,psikolog danışman,psikoterapistler
, aile psikolog ,psikolog doktorlar , psikolog nedir ,psikolojik danişmanlik boşanma
terapisi , psikoloji merkezi , aile terapisti , aile danışmanı ,pedagog
arıyorum , psikolog arıyorum ,panik atak testi , evlilik psikolojisi ,evlilik
danışmanları ,ilişki koçluğu ,psikolojik danışmanlık nedir, hipnoz ve terapi , anksiyete
tedavisi , ergen terapisi ,cinsel danışmanlık ,psikolog Erenköy ,psikolog
bağdat caddesi , psikolog Kadıköy , aldatılma psikolojisi , pisikologlar, kendi
kendine hipnoz, danışmanlar ,çocuk psikologları ,kekemelik merkezi ,çocuk
psikoloğu İstanbul, en iyi psikolog, konuşma terapisti, erken boşalmanın
nedenleri, travma tedavisi ,aile terapileri ,psikoterapi  ,erkezleri ,bayan psikolog ,en iyi psikologlar
, sosyal fobi nedir, bireysel psikoterapi ,okul problemleri ,ergen problemleri
, boşanma süreci ,sosyal fobi belirtileri ,psikolog pedagog, dil ve konuşma
terapisti, sağlık danışmanı, terapiler, regresyon terapisi ,çocuklarda alt
ıslatma ,boşanma ve çocuklar ,dikkat bozukluğu ,istanbuldaki psikologlar ,istanbul
psikologlar , evlilik terapi, ergen psikiyatrisi , evlilikte aldatma, aldatma
boşanma, aldatma belirtileri, evlilik aldatma, sistemik aile terapisi, cinsel
terapiler, hipnoz video, terapi merkezleri, sadakatsizlik, kekeme tedavisi, anadolu
yakası psikolog ,kadıköy psikolog, evlilik ve çift terapisi , psikolojik
danışmanlık İstanbul,  ilişki terapisi , psiko
terapi ,terapi  uzmanı , psikolog org ,psikolog
arayanlar ,evlenme boşanma, çocuk terapisi ,çocuklarda davranış bozukluğu ,çift
terapisti , evlilik danışmanlık,  aile ve
evlilik terapisi, özel psikolog, cinsel psikolog ,evlilik psikolog, aile
danışma merkezleri, evlilik danışma merkezi, üsküdar psikolog, aile ve çift
terapisi, uzman psikologlar, çift problemleri ,çift danışmanlığı, aile
danışmanlığı merkezi ,panik atak kitapları ,kekeme tedavi merkezleri, kekemelik
tedavileri ,kekemelik tedavi yöntemleri , pedagog nedir, evlilik psikoloğu ,evlilik
psikoloğu ,bağdat caddesi psikolog ,psikolog fiyatları,psikoljik anışmanlık,psikolog
şişli, kekemelik nasıl tedavi edilir ,kekemelik tedavi merkezleri,kekemelik
tedavi merkezi, psiko destek , evlilik danişmani, sosyal fobi çözüm,sosyal fobi
ve tedavisi,psikoterapi İstanbul,çift danışmanı , boşanma aldatma ,evlilik
doktoru,ilişki terapisti,ilişki doktoru,ilişki uzmanı,ilişki psikoloğu,piskolojik
tedavi,piskolojik danışman,aile terapistleri,evlilik terapistleri,ilişki psikolojisi,ilişki
uzmanları,ilişki danışmanı,aile danışmanları,aile psikoloğu İstanbul,aile
danışmanlık merkezi,evlilik ve aile danışmanlığı,pedagog psikolog,çocuk pedegog,pedagog
adresleri,boşanma evlilik,çocuk pedagog,evlilik ve aile terapisti,çocuk terapisti,boşanma
psikolojisi,evlilikte kıskançlık,evlilik öncesi danışmanlık,evlilik danışmanı Bakırköy,psikolog
randevu,psikolog yardımı,psikolojik danışman aranıyor,bireysel danışman,çocuk
danışmanlığı,psikolog acıbadem,psikolog pendik,psikolog Maltepe,psikolog Üsküdar,ilişki
sorunu,çocuk danışmanı,evlilik terapileri,çocuk pedagogu,çocuk pedagoğu,psikolog
ücretleri,dil ve konuşma terapisi,ergen psikologları,iyi psikolog,online
psikolojik yardım,cinsel tedavi merkezi,randevu al,psikolojik sorunlar ve
çözümleri,psikolog tavsiye,kocaeli psikolog, kadıköy pedagog,acıbadem psikolog,uzman
psikolojik danışman,aile terapisi eğitimi,boşanma terapisti,psikolog boşanma,aldatma
sonrası,şişli psikolog,avrupa yakası psikolog,nişantaşı psikolog,terapistler,ergen
psikoloğu,ilişki danışmanlığı,aldatma terapisi,duygusal ilişki,cinsel
psikoterapi,pendik psikolog,kartal psikolog, aile terapisti İstanbul,bakırköy
psikolog,psikolog Bakırköy,ergen psikoloğu,pedagog doktorlar,en iyi pedagog,evlilik
öncesi danışma,kadıköyde psikolog,travma terapisi,kocam beni aldattı, aile
evlilik terapileri,çocuk aile danışmanlığı,evlilik öncesi terapi,psikolog
psikolojik danışman,aile terapisti Kadıköy,evlilik danışmanı İstanbul,cift
terapisi,Aile terapisti,evlilik terapisti İstanbul,istanbul çocuk psikoloğu,evlilik
portalı,sentez danışmanlık, ücretsiz psikolog,evlilik terapisti Bakırköy,evlilikte
aile sorunları,istanbul aile danışmanı,istanbul aile danışmanlığı,istanbul
evlilik terapisti,istanbul çift terapisi,istanbul evlilik danışmanı,istanbul
aile terapisti,istanbul aile terapisi,hipnoz sosyal fobi, istanbul
psikoterapist,en iyi aile danışmanı,en iyi evlilik terapisti,ergen psikoloğu İstanbul,çocuklarda
davranış sorunları,evlilik terapisi eğitimi,üsküdar pedagog,kadıköy aile
terapisti,kadıköy evlilik , terapisti,kadıköy psikolojik danışmanlık,ataşehir
psikolog,maltepe psikolog,kadıköy evlilik danışmanı,boşanma depresyonu, istanbul
evlilik danışmanları,bakırköy evlilik danışmanı,istanbul aile terapistleri,istanbuldaki
evlilik terapistleri,istanbul evlilik terapistleri,istanbul uzman psikolog,istanbul
en iyi psikolog,evlilik sorunları nasıl çözülür,evlilik sorunları ve çözümleri,aile
terapisi nedir,evlilik danışmanlığı İstanbul,aile danışmanlığı nedir,psikolog.org.tr,ucuz
psikolog,sosyal fobi nasıl tedavi edilir,sosyal fobi tedavi yöntemleri, ücretsiz
online psikolog,ankarada evlilik danışmanı,aile ve evlilik terapisti,anadolu
yakası evlilik terapisti,ilişki terapisti İstanbul,anadolu yakası evlilik
terapisi, tuzla psikolog,istanbul psikolojik danışmanlık merkezleri,ilişki
danışmanları,psikolog doktor İstanbul,ücretsiz psikolojik destek,sanal
psikolojik destek,boşanma ve çocuk psikolojisi,ilişki terapistleri,evlilik
danışmanları İstanbul,aile danışmanı İstanbul,ümraniye psikolog,psikolog kartal,ücretsiz
evlilik danışmanı,aile danışmanlığı İstanbul,psikolog bostancı,cinsel
terapistler,kıskançlık psikolojisi,beylikdüzü psikolog,psikolog Suadiye,psikologlar
İstanbul,konuşma terapisti İstanbul,danışman çocuk psikoloğu,evlilik danışmanı Kadıköy,murat
dokur aile terapisi,aile terapisti istanbul anadolu yakası,evlilik terapisi
nedir,aile evlilik terapisti,erken boşalan erkekler tedavi video, istanbul
terapi merkezi,psikolog seans ücretleri,aile ve evlilik terapileri derneği, cinsel
terapist İstanbul,boşanma psikoloğu,psikolojik destek hattı,Çocuk psikoloğu,cinsel
terapi uzmanı,aile dizimi terapisi,boşanma ve çocuğunuz,kozyatağı psikolog,ilişki
terapisi İstanbul,istanbul yaşam koçluğu,psikolog aranıyor İstanbul,bahçeşehir
psikolog,psikolojik destek İstanbul,vajinismus terapisi,psikiyatri merkezleri İstanbul,pedagog
Kadıköy,avcılar psikolog,tavsiye ediyorum psikolog,psikolog seans fiyatları,psikolog
istanbul anadolu yakası,uzmanlariz, ankarada kekemelik tedavi merkezleri,evlilik
danışmanlığı ücretleri,psikolog testi,online psikolog ücretsiz,psikolog
beylikdüzü,istanbul terapist,evlilik terapileri enstitüsü,evlilik enstitüsü,ilişki
uzmanı psikolog,psikolog anadolu yakası,ilişki danışmanı İstanbul,beylikdüzü
psikolojik danışmanlık,bayan terapistevlilik terapistleri İstanbul,çift
terapistleri,kekemelik tedavi merkezleri İstanbul,ilişki bağımlılığı,ayrılık
terapisi,aile danışmanı psikolog,özel psikolog ücretleri,psikolog danışma hattı,aile
terapistleri İstanbul, istanbulda aile terapisti,evlilik terapisti Kadıköy,psikolog
tavsiye ediyorum,,aile terapisti arıyorum,çift terapileri,istanbul anadolu
yakası evlilik terapisti,psikolog Ümraniye,evlilik terapisi Kadıköy,çocuk
psikolog Kadıköy,istanbul anadolu yakası aile terapisti,istanbul ilişki
danışmanı,evlilik terapisti ücretleri,aile danışmanlığı ile ilgili,aile danışma
merkezi İstanbul, ilişki terapisti evlilik danışmanlığı,risus psikolojik
danışmanlık merkezi,aile ve evlilik danışmanı,aile terapisti tavsiye,kadıköy
psikiyatri,ilişki terapileri,terapi portalı,aile evlilik danışmanı,çocuk
danışma merkezi,ergen danışma merkezi,çekmeköy psikolog,aldatma/aldatılma,yetişkin
sorunları, çift sorunları,çocuk ergen psikoloğu,evlilikte anlaşmanın yolları,eşimle
sürekli kavga ediyoruz,hollandada boşanma,eş danışmanlık,psikolog çekmeköy,psikolog
başakşehir,psikolog tuzla, ümraniye evlilik terapisti,ümraniye evlilik
danışmanı,bakırköy evilik terapisti,çekmeköy aile ve evlilik danışmanı,çekmeköy
aile danışmanı,çekmeköy aile evlilik danışmanı,çekmeköy aile evlilik terapisti,terapist
tavsiye,tavsiye psikolog,evlilik danışmanlığı Kadıköy,online danışma merkezi,online
terapi merkezi,erken boşalma İstanbul,çift terapisti Kadıköy,aile terapisti
istanbul Bakırköy,aile terapisti bkm,evlilik danışmanı anadolu yakası,istanbul
anadolu yakası evlilik danışmanı,evlilik terpistleri,evlilik terapsi İstanbul,çift
ve evlilik terapisi,istanbul aile terapisti.bağdat caddesi evlilik terapisti,ilişki
terapistleri İstanbul,üsküdar aile danışmanı,ergen psikolog İstanbul,boşanma
ayrı yaşama,aile terapisti anadolu yakası,evlilik terapisi anadolu yakası,çocuk
ve ergen psikoloğu,eş secimi,ilişkide boşanma,istanbul çift terapistleri,evlilik
terapisti anadolu yakası,sentez aile evlilik danışma merkezi,çift terapisi
istanbul anadolu yakası,aile çocuk psikolojisi,psikolog aldatma,tavsiye aile
terapisi,tavsiye ediyorum aile terapisi,tavsiye pedagog,boşanma ayrılma,psikolog
hastalıkları,uzmanlarız,kadıköy psikoljik danışmanlık,randevu psikolog,aile
danışmanı pendik,aile psikolojik danışman,evlilik terapisi istanbul anadolu
yakası,evlilik danışamanları İstanbul,aile danışmanı istanbul anadolu yakası,ilişki
evlilik terapileri,tavsiye evlilik terapisti,evlilik terapisti fiyatları,kadıköy
evlilik terapsitleri,istanbulda aile terapistleri,evlilik terapistleri anadolu
yakası,evlilik terapisi istanul anadolu yakası,istanbul çift terapileri,cift
terapisti İstanbul,evlilik ve çift terapileri,ilişki terapileri İstanbul,çift
terapisti bakırköyyas terapisti,evlilik danışmanı Kocaeli,ergen psikolğu,kadıköy
psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezi,ilişki uzmanı İstanbul,aile psikoljik
danışmanlık,aile psikolojik danışmanlık merkezi,en iyi cinsel terapistler,psikoljik
cinsel sorunlar,aile danışmanlığı anadolu yakası,üçretsiz evlilik danışmanı,psikolog
,tavsiye aile terapistleri,çocuklar psikolog,psikolog fener yolu, en iyi cinsel
psikolog,evlilik psikologları İstanbul,psikologlar listesi İstanbul,aile
psikologları İstanbul,aile psikolğu İstanbul,aile psikolog iatanbul,ilişki
psikologları İstanbul,en iyi ilişki psikoloğu

 

Psikologlar,psikologlar kadıköy,en iyi psikologlar,pedagoglar istanbul,pedagog istanbul anadolu yakası,pedagoglar istanbul,pedagog istanbul avrupa yakası,pedagog tavsiye,tavsiye edilen pedagog,pedagog tavsiyeleri,pedagog önerileri,çocuk psikologları,çocuk psikoloğu kadıköy,pedagog kadıköy,kadıköyde pedagoglar,pedagog acıbadem,pedagog üsküdar,pedagog arıyorum,en iyi pedagog,pedagog beşiktaş,pedagog nişintaşı,pedagog feneryolu,pedagog moda,pedagog bahariye,pedagog bağdat caddesi,kadıköydeki evlilik terapistleri,en iyi evlilik terapisti,evlilik terapisti arıyorum,çift terapisi tavsiye,çift terapistleri,çift terapistleri istanbul,çift terapisi kadıköy,psikolog tavsiye,tavsiye edilen psikolog,psikolog tavsiyeleri,psikolog başiktaş,psikolog nişantaşı,psikolog anadolu yakası,anadolu yakasındaki psikologlar,avrupa yakası psikolog,avrupa yakasındaki psikologlar,psikolog tavsiye ediyorum,psikolog bahçelievler,psikolog ümraniye,istanbulda ucuz psikolog,psikolog önerisi,istanbul psikoloji doktorları,psikoloji uzmanları,psikoloji uzmanları istanbul,psikoloji istanbul,istanbulda psikologlar,psikolog beylikdüzü,psikolog önerileri,psikolog önerileri istanbul,psikiyatr önerileri,psikiyatr ve psikolog önerileri kadınlar kulübü,psikoglar listesi,acil psikolog arıyorum,acil psikolojik yardım,acil psikolog istanbul,psikolojik danışmanlar listesi,istanbul psikolog, istanbul uzman psikolog,türkiyenin en iyi psikoloğu,psikolojik destek önerileri,çift sorunları ve çözüm önerileri,çift sorunları ve çözümleri,sınav kaygısı nedenleri,sınav kaygısı psikologları,sınav kavgısı için psikologisınaav kaygısı için öneriler,sınav kaygısı çözüm önerileri,sınav kaygısı nedenleri ve çözüm önerileri,sınav kaygısı nasıl yenilir,sınav kaygısıyla başa çıkma,sınav kaygısı tedavisi,sınav kaygısı doktoru,sınav kaygısı,sınav kaygısı terapisi,sınav kaygısı uzmanı,sınav kaygısı psikolojik destek,sınav kaygısı nedenleri,sınav kaygısı testi,psikolog kadıköy moda,psikolog kadıköy bahariye,psikolog bağdat caddesi,istanbuldaki psikologlar,kadıköy psikoloji,kadıköy psikologlar,kadıköy psikoloji doktorları,ataşehir psikolog,ataşehirde psikologlar,psikolog feneryolu,psikolog suadiye,bağdat caddesi psikiyatrist,psikiyatrist nişantaşı,nişantaşındaki psikiyatrsitler,kadıköy psikolojik danışman,kadıköydeki psikolojik danışmanlar,kadıköy pedagoglar,kadıköy çocuk psikoloğu,kadıköy yaşam koçları,istanbul yaşam koçları,hayt koçu anadolu yakası,hayat koçları,yaşam koçu kadıköy,çocuk psikologları kadıköy,psikolog suadiye,yaşam koçu acıbadem,psikolog beşiktaş,beşiktaştaki psikologlar,psikolog bostancı,psikolog üsküdar,psikolog göztepe,göztepedeki psikologlar,avrupa yakasındaki psikologlar,avrupa yakası psikolog, psikolog taksim,psikolog beyoğlu,psikolog tavsiye,psikolog tavsiyeleri,en iyi psikolog,iyi psikologlar,en iyi psikologlar,cinsel terapi cinsellik,cinsel terapi uzmanı,evlilik terapisi fiyatları,evlilik terapisi nedir,evlilik terapisi nasıl yapılır,evlilik terapisi merkezi,evlilik terapisibakırköy,istanbul aile terapisti,evlilik terapisi testi,bireysel psikoterapist,kadıköy aile terapisti,eş terapisi kadıköy,aile terapistleri kadıköy,cinsel terapi kadıköy,cinsel terapist kadıköy,istanbul kadıköyde psikolog,kadıköyde uzman psikolog,uzman psikolog kadıköy,psikolojik yardım merkezi,psikolojik destek merkezi,evlilik terapisti uygun fiyat,psikolog uygun fiyat,ilişki danışmanı kadıköy,hipnoz terapisi,en iyi psikolog istanbul,tavsiye edilen psikolog,psikolog başakşehir,istanbul uzman psikolog,ilişki uzmanı, insan ilişkileri uzmanı,yaşam koçları,istanbul çocuk psikoloğu,uzman psikolog bakırköy,psikolog pedagog bakırköy,bakırköy aile terapisti,eş terapisi,istanbuldaki psikolojik danışmanlar,istanbuldaki psikologlar,cinsel terapistler,cinsel terapist istanbul,evlilik terapistleri,aile terapistleri,psikolojik danışmanlar,cinsel sorunlar,cinsel terapi tedavisi,cinsel terapi programı,aile terapisti tavsiye,evlilik terapisti tavsiye,psikolog Kadıköy, Depresyon,depresyonda mıyım,despresyon testi,dirençli depresyon,depresyon çareleri,depresyon çözümü,depresyon testi çöz,depresyon belirtileri,depresyon nedir,depresyon ilaçları,major depresyon,depresyon çeşitleri,depresyondan kurtulma,depresyon tedavisi bitkisel,depresyondan kurtulma yolları,depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,depresyon bitkisel tedavi,depresyon çeşitleri nelerdir,major depresyon tedavisi, depresyon sebepleri nelerdir,major depresif bozukluk,depresyon sebepleri,depresyon sersemlik,depresyon uyku,depresyondan kurtulma,depresyon neden olur,depresyona girmek,major depresyondan kurtulma yolları,erişkin ruh sağlığı, ruh sağlığı uzmanları,ryh sağlığı doktorları,depresyon tavsiye,depresyon doktor tavsiyeleri,depresyon çeiştleri nelerdir,ruh sağlığı doktorları,depresyon tedavileri,depresyon tedavisi uzmanı,depresyon terapisi,depresyon hipnoz,depresyon hipnoz tedavisi,depresyon uzman doktor,minör depresif bozukluk